Готовність персоналу

Готовність персоналу АЕС до дій у випадку аварій забезпечується:

• діючою системою професійної підготовки персоналу ВП ХАЕС і підтримкою необхідного рівня його кваліфікації;
• систематичним проведенням протиаварійних тренувань.

Професійна підготовка та підтримка кваліфікації персоналу ВП ХАЕС проводитися в учбово-тренувальному центрі ВП ХАЕС, укомплектованому інструкторським персоналом і оснащеному нормативною, учбово-методичною документацією й технічними засобами навчання. Заняття із персоналом ВП ХАЕС за напрямком «Аварійна готовність та реагування» проводиться за спеціально розробленою програмою підготовки.

Для підготовки персоналу ВП ХАЕС до дій в умовах аварії, вдосконалення його знань і навичок з ліквідації наслідків аварії періодично проводяться загальностанційні, блочні,  індивідуальні протиаварійні тренування та тренування аварійних груп і бригад.

У 2019 році у ВП ХАЕС проведено 50 планових та позапланових протиаварійних тренувань аварійних груп і бригад.

Графік проведення протиаварійних тренувань передбачає участь кожного працівника із числа оперативного персоналу та персоналу аварійних груп і бригад у протиаварійному плановому тренуванні не рідше двох разів на рік.

Один раз на три роки у ВП ХАЕС проводяться спільні загальностанційні протиаварійні тренування  за участю організаційних структур системи аварійного реагування рівня Дирекції ДП «НАЕК «Енергоатом», Державної служби з надзвичайних ситуацій, МВС, МОЗ, місцевих та регіональних органів влади. Для участі в таких тренуваннях, в обов'язковому порядку, запрошується представник органу Державного регулювання ядерної і радіаційної безпеки. За узгодженням з Дирекцією ДП «НАЕК «Енергоатом» можуть запрошуватися й інші зацікавлені організації.

Щорічно у ВП ХАЕС проводяться внутрішні загальностанційні протиаварійні тренування за участю всіх сил і засобів системи аварійного реагування ВП ХАЕС до яких можуть залучатись місцеві зовнішні організації – учасники аварійного реагування.

Загальностанційне протиаварійне тренування на тему: «Знеструмлення власних потреб ВП ХАЕС і повне знеструмлення енергоблоку №2, що відбулося внаслідок зовнішнього екстремального впливу. Аварійне розхолоджування реакторної установки енергоблоку №1 з дефектним парогенератором. Застосування мобільної техніки під час ліквідації аварійної ситуації», проводилось у ВП ХАЕС 20 листопада 2019 року.

Для відпрацьовування навичок управління аваріями проводяться загальні тренування оперативного персоналу та групи інженерної підтримки  ВП ХАЕС. При проведенні таких тренувань використовуються повномасштабні  аналітичні тренажери ВП ХАЕС, на яких моделюється розвиток аварій, включаючи аварії з важким ушкодженням активної зони.