Засоби

Аварійні споруди

До спеціальних аварійних споруд ВП ХАЕС відносяться:
• внутрішній кризовий центр;
• зовнішній кризовий центр;
• протирадіаційні сховища №1, 2, 3.


У ВП ХАЕС у березні 2008 року створені та приведені до вимог внутрішній та зовнішній кризові центри.
Внутрішній кризовий центр ВП ХАЕС - це комплекс спланованих і оснащених необхідним устаткуванням приміщень, призначений для розміщення в ньому у випадку аварії керівника та штабу керівника аварійними роботами на майданчику, групи інженерної підтримки, іншого персоналу для забезпечення їх функцій щодо реагування на аварії, захисту персоналу ВП ХАЕС та населення. Внутрішній кризовий центр ВП ХАЕС розміщується на промисловому майданчику  ВП ХАЕС.

Зовнішній кризовий центр ВП ХАЕС призначений для реалізації основних функцій у випадку аварій, під час яких інженерні засоби захисту та системи життєзабезпечення не можуть забезпечити радіаційний захист персоналу у внутрішньому кризовому центрі. Зовнішній кризовий центр ВП ХАЕС розміщений у північній частині м. Нетішин, на відстані 4,3 км від промислового майданчика.

Кризові центри в умовах аварії, можуть підтримувати нормальні умови для безперервної роботи (24 години на добу, 7 днів у тиждень).

Укриття персоналу  у випадку аварії або надзвичайної ситуації проводиться у протирадіаційних сховищах № 1, 2, 3, а також в інших приміщеннях ВП ХАЕС, радіаційно-гігієнічні параметри в яких нижче припустимих рівнів, встановлених Нормами радіаційної безпеки України для персоналу категорії А.

Системи життєзабезпечення протирадіаційних сховищ забезпечують оптимальні умови мікроклімату.

Мал. 1 Система фільтровентиляції кризових центрів

Мал. 2 Система безперебійного електроживлення кризових центрів 

Мал. 3 Дизель-генератор Зовнішнього кризового центру

Мал. 4 Приміщення штабу керівника аварійними роботами на майданчику ВП ХАЕС у Зовнішньому кризовому центрі

Мал. 5 Система радіаційного контролю у кризових центрах

Мал. 6 Приміщення штабу керівника аварійними роботами на майданчику ВП ХАЕС у Внутрішньому кризовому центрі

Мал. 7 Протирадіаційне сховище №3 ВП ХАЕС

Мал. 8 Основний вхід в протирадіаційне сховище №3 ВП ХАЕС

Устаткування та ресурси

Для виконання завдань з аварійної готовності та реагування персонал ВП ХАЕС забезпечений:
• засобами індивідуального захисту;
• засобами індивідуального дозиметричного контролю й приладами проведення радіаційної та хімічної розвідки;
• засобами зв'язку та оповіщення;
• автотранспортом та паливно-мастильними матеріалами;
• необхідним інструментом, устаткуванням, технікою та матеріалами;
• запасами води та продуктами харчування;
• препаратом йодистого калію;
• інструкціями щодо технічної експлуатації устаткування;
• евакуаційною документацією;
• програмним забезпеченням відображення технологічних параметрів енергоблоків.


У ВП ХАЕС проводиться постійний радіаційний контроль на промисловому майданчику, санітарно-захисній зоні і у зоні спостереження з використанням автоматичної системи контролю радіаційної обстановки.

Аварійні групи і бригади ВП ХАЕС укомплектовані аварійними комплектами  матеріально-технічних засобів, які використовуються у випадку аварії або надзвичайної ситуації на ХАЕС.