Відділ нагляду за пожежною безпекою

З метою приведення структури служби пожежної безпеки ВП ХАЕС у відповідність з вимогами «Типового положення про службу пожежної безпеки», «Положення про СПБ ДП НАЕК «Енергоатом», на підставі наказу №1180 від 29.07.2004 «Про зміну організаційної структури ВП ХАЕС», на ВП ХАЕС створений відділ нагляду за пожежною безпекою (ВНПБ), який входить до складу служби відомчого нагляду і пожежної безпеки (СВНіПБ).

До складу служби пожежної безпеки ВП ХАЕС входять начальник СВНіПБ, начальник ВНПБ СВНіПБ, старші інспектори ВНПБ СВНіПБ та інспектор. Загальна кількість персоналу ВНПБ СВНіПБ ВП ХАЕС - 5 чол. Відділ безпосередньо підпорядкований головному інспектору ВП ХАЕС через начальника СВНіПБ.

Начальник відділу нагляду за пожежною безпекою, інспекторський персонал відділу мають достатній рівень знань, теоретичної підготовки, практичного досвіду і стажу роботи для виконання функцій нагляду за дотриманням правил пожежної безпеки і взаємодії з органами ДПН.

Робота ВНПБ СВНіПБ регламентована «Положенням про Службу відомчого нагляду і пожежної безпеки Хмельницької АЕС» №0.ИГ.1715.ПЛ-15.

Пожежно-профілактична робота

Для попередження пожеж і загорянь на ВП ХАЕС проводиться пожежно-профілактична робота:

№ з/п
Заходи
2018
2019
 1 Кількість проведених засідань пожежно-технічної комісії 44
 2 Кількість проведених перевірок по обходах ВНПБ СВНіПБ 230 233
 3 Видано приписів/пунктів ВНПБ СВНіПБ125/382 133/360
 4 Опубліковано статей в газеті 21 24