Поняття «культура безпеки» та історія розвитку концепції «культура безпеки»

Нині росте визнання важливої ролі, яку сильна культура безпеки грає в забезпеченні дотримання високих стандартів безпеки як організаціями, так і окремими особами.

Термін "Культура безпеки" уперше був використаний в 1986 році в "Підсумковій доповіді про нараду по розгляду причин і наслідків аварії в Чорнобилі, підготовленим Міжнародною консультативною групою по ядерній безпеці (INSAG), створеній при Генеральному директорові МАГАТЕ. Консультативна група дійшла висновку, що корінні причини аварії у Чорнобилі криються в людському чиннику, і на усіх діючих АЕС необхідно створити і підтримувати "культуру ядерної безпеки", у поєднанні з необхідними заходами по зміцненню дисципліни. Для створення "культури безпеки" пропонувалося направити зусилля МАГАТЕ на сприяння обміну досвідом, на розробку додаткових рекомендацій, включаючи запобігання серйозним аваріям, і на надання допомоги діючим АЕС в питаннях атестації, навчання і підготовки операторів. При цьому під підготовкою розумілося засвоєння належних знань про реактор і його роботу, включаючи тренажерне моделювання, а також усвідомлення потенційних значень усіх відхилень від штатного регламенту з точки зору безпеки.

У самій доповіді (яка дістала назву INSAG - 1) розглядалися такі питання безпеки, як невідповідність діючого проекту реактора РБМК концепції глибоко ешелонованого захисту, затримки у наданні або відсутність у  оперативного персоналу інформації, життєво важливої для управління реактором, але найчастіше ця доповідь цитується в літературі саме у зв'язку із згадкою про культуру безпеки. І хоча сам термін не був визначений, був відсутній опис концепції, для фахівців, пов'язаних з безпекою складних соціотехнічних систем, поняття культури безпеки на багато років стало "чашею Граалю", що дозволяє досягти, здавалося б, недосяжної заповітної мети.

У 1989 році INSAG випустила доповідь «Основні принципи безпеки атомних електростанцій» (INSAG – 3), у якому концепція "культури безпеки" була вже названа "вирішальною для досягнення досконалості в області ядерної безпеки", а також одним з "фундаментальних принципів управління". Була зроблена перша спроба наповнити змістом концепцію "культури безпеки", в яку включили такі поняття, як "повну увагу до питань безпеки", "прихильність і особиста відповідальність", "атмосфера усвідомлення безпеки", "психологічна настроєність на безпеку". "Психологія безпеки" була оголошена "ключовим елементом" культури безпеки.

У 1991 році в доповіді INSAG - 4 «Культура безпеки» зроблена одна із перших спроб визначення того, що розуміється під культурою безпеки, а також переведення цієї концепції в практичну площину, було дано визначення і представлена концепція культури безпеки, її універсальні риси, основні компоненти і вимоги до них, а також великий перелік питань для визначення ефективності культури безпеки в організаціях. Культура безпеки була визначена як "такий набір характеристик і особливостей діяльності організацій і поведінки окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки АС, як таким що мають вищий пріоритет, приділяється увага, визначувана їх значущістю". У доповіді підкреслено, що культура безпеки є питанням як  персонального відношення, так і структури організації, і торкається і організацій, і окремих працівників.

Відтоді було опубліковано багато документів про культуру безпеки, її зв'язок з організаціями і окремими особами, її поліпшення і головні вимоги до неї.

У публікації «Розвиток Культури безпеки в ядерній діяльності» № 11 серії доповідей МАГАТЕ по безпеці пояснюється, що культура безпеки сама по собі є підмножиною культури організації в цілому, тоді як остання містить в собі поєднання загальних цінностей, установок і зразків поведінки, що надає цій організації її особливий характер. Простіше кажучи, це "наш спосіб ведення справ".

Доповідь INSAG - 13 «Менеджмент експлуатаційної безпеки на атомних електростанціях», спираючись на ідеї, викладені в публікації INSAG - 4, доповнила це розглядом набору універсальних характеристик ефективної системи менеджменту безпеки, що лежать в основі високої культури безпеки, а в доповіді INSAG – 15 «Ключові питання практики підвищення культури безпеки», опублікованій в 2002 році, концепція культури безпеки була перекладена простою мовою з тим, щоб оператори АЕС і регулюючі органи не лише мали рамки для розуміння предмета, але і могли оцінити діяльність по чітко сформульованих і універсально застосовних критеріях.

Ключовими питаннями практики підвищення культури безпеки в INSAG – 15 названі:
-    Свідоме відношення до безпеки;
-    Використання інструкцій;
-    Консервативне ухвалення рішень;
-    Комунікативна культура;
-    Критичне відношення до небезпечних дій і умов;
-    Самонавчальна організація;

На додаток до розглянутих вище конкретних питань є три передумови, що лежать в основі усіх цих питань:
-    комунікація,
-    чіткі пріоритети;
-    організація