Оголошення про намір Відокремленого підрозділу “Хмельницька АЕС” здійснити зміну тарифу на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води на 2018 рік

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 №390 “Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад”, ВП “Хмельницька АЕС” інформує споживачів про намір здійснити зміну діючих тарифів.

ВП ХАЕС реалізує теплову енергії для споживачів за тарифами, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Діючі тарифи на теплову енергію (її транспортування, постачання та виробництво) за категоріями споживачів складають:

 • для потреб населення - відповідно до постанови НКРЕКП від 08.09.2016 №1540 діють з 01.10.2016: теплова енергія - 69,17 грн/Гкал, у т.ч. за складовими: виробництво теплової енергії – 54,73 грн/Гкал; транспортування теплової енергії – 14,19 грн/Гкал; постачання теплової енергії – 0,25 грн/Гкал.
 • для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів відповідно до постанови НКРЕКП від 02.12.2016 №2126 діють з 30.12.2016: теплова енергія - 71,92 грн/Гкал, у т.ч. за складовими: виробництво теплової енергії – 57,41 грн/Гкал; транспортування теплової енергії – 14,26 грн/Гкал; постачання теплової енергії – 0,25 грн/Гкал.

Згідно із розрахунками змінені тарифи теплової енергії для всіх категорій споживачів ВП Хмельницька АЕС становлять: на транспортування теплової енергії -71,47 грн./Гкал; на постачання теплової енергії - 0,74 грн./ Гкал та на виробництво теплової енергії - 107,50 грн./ Гкал.

Структура планового тарифу на теплову енергію 
№ з/п
Показник
Теплова енергія,
грн./Гкал без ПДВ
 у тому числі
виробництво теплової енергіїтранспортування теплової енергії
 постачання теплової енергії
 1Виробнича собівартість, у т.ч.:
167,79
95,58
71,47
0,74
 1.1прямі матеріальні витрати, у т.ч.:
117,07
95,58
21,49
0,00
 1.1.1електроенергія
17,36
0,00
17,36
0,00
 1.1.2транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств
0,00
0,00
0,00
0,00
 1.1.3покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС,АЕС, когенераційних установок
95,58
 95,580,00
0,00
 1.1.4вода для технологічних потреб водопостачання та водовідведення
0,00
 0,000,00
0,00
 1.1.5матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси
4,13
 0,004,13
0,00
 1.2прямі витрати на оплату праці
22,84 0,0022,33
0,51
 1.3інші прямі витрати, у т.ч.:
15,89
 0,0015,78
0,11
 1.3.1відрахування на соціальні заходи
5,02
 0,004,91
0,11
 1.3.2амортизаційні відрахування
0,88
 0,000,88
0,00
 1.3.3інші прямі витрати
9,99
 0,009,99
0,00
 1.4загальновиробничі витрати, у т.ч.:
11,99
 0,0011,87
0,12
 1.4.1витрати на оплату праці
9,35
 0,009,25
0,10
 1.4.2відрахування на соціальні заходи
2,05
 0,002,03
0,02
 1.4.3 інші витрати0,590,000,590,00
 2Адміністративні витрати
0,000,00
0,00
0,00
 3Витрати на збут0,000,00
0,00
0,00
 4Інші операційні витрати
0,000,00
0,00
0,00
 5Фінансові витрати0,000,000,000,00
 6Повна собівартість
167,7995,58
71,47
0,74
 7Витрати на відшкодування втрат
0,00
0,00
0,00
0,00
 8Розрахунковий прибуток
11,92
11,92
0,00
0,00
 9Середньозважений тариф на теплову енергію179,71
107,50
71,47
 0,74

Крім, виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, відповідно до Рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 07.06.2007 №221 ВП "Хмельницька АЕС" надає житлово – комунальні послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

На даний час реалізація послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюється за тарифами:
 •  з централізованого постачання гарячої води, постанови НКРЕКП від 08.09.2016 № 1528 та від 02.12.2016 № 2127:
 •  для потреб населення за умови підключення рушникосушильників до систем гарячого водопостачання - 8,96 грн./м3;
 •  для потреб населення за умови відсутності рушникосушильників – 8,63 грн./м3;
 •  для потреб управителів багатоквартирних будинків за умов підключення рушникосушильників до систем гарячого водопостачання -8,37 грн./м3;
 •  для потреб управителів багатоквартирних будинків за відсутності рушникосушильників 8,06грн./м3;
 •  для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів - 8,20 грн./м3.
 •  з централізованого опалення, постанови НКРЕКП від 08.09.2016 №1528:
 •  для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 71,33 грн/Гкал без ПДВ та 85,60 грн /Гкал з ПДВ;
 •  для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії здійснювати – 1,73 грн за 1 кв. м без ПДВ та 2,08 грн за 1 кв. м з ПДВ за місяць протягом періоду надання послуг з централізованого опалення.

Законом України “Про житлово-комунальні послуги” від 09.11.2017 №2189-VIII змінено назви комунальних послуг. Відповідно до нового Закону комунальні послуги – послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, поводження з побутовими відходами.

З врахуванням вищезазначених змін проведено розрахунки планової собівартості послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води на 2018 рік, відповідно до яких тарифи на:
 •  послугу з постачання теплової енергії для категорій споживачів (населення) становить 186,59грн./Гкал (без ПДВ) та для категорій споживачів (бюджетні установи і інші споживачі) - 184,38 грн./Гкал (без ПДВ)
 • послугу з постачання гарячої води для потреб населення за умови підключення рушникосушильників становить 20,39 грн./м3 (без ПДВ) і за умови відсутності рушникосушильників становить 19,59 грн./м3 (без ПДВ) та для потреб бюджетних установ і інших споживачів 20,03 грн./м3 (без ПДВ)

Структура планових тарифів на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води
№ з/п
Найменування показників
 послуга з постачання теплової енергії, грн /Гкал
послуга з постачання гарячої води, грн/м3
 з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії з рушнико-сушильниками без рушнико-сушильниківБюджетні установи та інші споживачі
 Населення Бюджетні установи та інші споживачі
 Населення
 1Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлю-них тарифів на теплову енергію для потреб населення 179,71
179,71
9,75
8,99
9,61
 2 Витрати на утримання або-нентської служби, усього, у т.ч.: 4,644,67
0,88
0,84
0,90
 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 4,624,65
0,88
0,84
0,89
 2.2 інші витрати абонентської служби 0,020,02
0,00
0,00
0,00
 3Витрати на придбання води для послуги з постачання гарячої води Х Х 9,529,52
9,52
 4Решта витрат, крім послуг банків0,000,00
0,00
0,00
0,00
 5 Собівартість послуг без урахування послуг банку184,35184,38
20,15
19,35
20,03
 6  Послуги банку2,240,00
0,24
0,24
0,00
 7Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку186,59184,38
20,39
19,59
20,03
 8 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч. :0,000,00
0,00
0,00
0,00
 8.1 чистий прибуток0,000,000,000,000,00
 8.2 податок на прибуток0,000,000,000,000,00
 9Плановані тарифи на послуги
186,59184,38
20,39
19,59
20,03
 10 Податок на додану вартість 37,3236,88
4,08
3,92
4,01
 11Плановані тарифи на послуги з ПДВ 223,91221,26
24,47
23,51
24,04
Встановлені НКРЕКП тарифи на теплову енергію її виробництво, транспортування та постачання є середньозваженими по всіх ВП АЕС, таким чином не враховують виробничі та економічні особливості здійснення зазначених видів діяльності кожної ВП АЕС окремо.

Протягом періоду дії тарифів відбулися значні зміни складових собівартості вищезазначених послуг: підвищення тарифів на покупну електроенергію, що призвело до суттєвого зростання витрат на електричну енергію; збільшилися витрати на оплату праці у тарифах враховано на рівні середньомісячної заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості регіону; змінився розмір земельного податку; зростання цін на ТМЦ.

Враховуючи вищезазначене, виникла необхідність у перегляді тарифів на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води гарячої води, оскільки відбулися значні зміни складових собівартості цих послуг.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб міста приймаються протягом 14 календарних днів від дня публікації даного повідомлення за адресою ВП ХАЕС КГ: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин вул. Енергетиків 20.