До уваги мешканців багатоквартирних житлових будинків м.Нетішин!

2020-07-03

Роз`яснення Комунального господарства ВП ХАЕС щодо вибору моделі договірних відносин.

В Україні з 1 травня 2019 року Законом № 2189-VIII "Про житлово-комунальні послуги" (далі — Закон) запроваджена реформа ЖКГ.

Законом визначено, зокрема нову систему взаємовідносин, що виникатимуть у процесі надання та споживання цих послуг, передбачено різні моделі договірних відносин у сфері комунальних послуг, а також визначено особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку, запроваджено відповідальність за неналежне виконання договору, як для виконавців комунальних послуг, так і для споживачів цих послуг.
Практична реалізація нововведень можлива за умови укладення нових договорів про надання житлово-комунальних послуг за правилами, які визначає Закон.

Відповідно до статті 12 Закону надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.

При цьому Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», яким, зокрема, переноситься кінцева дата переукладення договорів співвласників багатоквартирних будинків з виконавцями комунальних послуг.

Пунктом 4 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що не пізніш як протягом п’яти місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) щодо кожного виду комунальної послуги згідно з частиною першою статті 14 цього Закону, а виконавці комунальних послуг - укласти із такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин.

Отже, співвласники багатоквартирних будинків мають обрати модель договору на комунальні послуги (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) не до 1 травня 2020 року, як було визначено в Законі України «Про житлово-комунальні послуги», а протягом п’яти місяців з дня заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Якщо до закінчення зазначеного строку співвласники самостійно не визначаться, то буде застосована модель, визначена самим законом - “за замовчуванням”.

Згідно із статтею 14 Закону передбачено такі моделі організації договірних відносин щодо надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку, на вибір співвласників:
1) кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір);
2) від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);
3) об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем.

Співвласники багатоквартирного будинку (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин за кожним видом комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії). У межах одного багатоквартирного будинку дозволяється обрання різних моделей організації договірних відносин за різними видами комунальних послуг. Комунальні послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії надаються виключно на підставі індивідуальних договорів.

Водночас частина сьома статті 14 Закону встановлює, що у разі якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не обрали одну з моделей організації договірних відносин, визначених частиною першою статті 14 Закону, та/або не дійшли згоди з виконавцем про розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги, між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги відповідно до вимог частини третьої цієї статті з урахуванням таких особливостей:
•    виконавець забезпечує якість послуг на вводі у будинок;
•    до плати не включається плата за обслуговування внутрішньобудинкових систем;
•    технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньобудинкових систем здійснюються співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників.

Модель індивідуального договору у варіанті без обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку виконавцем визначена законом як модель “за замовчуванням”. Але співвласники за рішенням загальних зборів мають право обрати й іншу модель та за необхідності змінити раніше обрану. Для однієї послуги в одному будинку можна обрати лише одну модель і одного виконавця, але для різних послуг можуть бути обрані різні моделі. Вибір тієї чи іншої моделі договірних відносин щодо надання комунальної послуги є виключною компетенцією загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку.
Також, звертаємо увагу мешканців м. Нетішин, відповідно до п.2 ст. 13. Закону України «Про житлово-комунальні послуги»: «Виконавець комунальної послуги, який займає монопольне становище на ринку, за наявності у нього технічних можливостей надання комунальної послуги не вправі відмовити в укладенні відповідного договору споживачеві чи іншій особі, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача, якщо інше не передбачено законом».

КГ ВП ХАЕС не має технічної можливості для обслуговування внутрішніх мереж будинку оскільки не володіє матеріально-технічною базою та додатковим обслуговуючим персоналом для здійснення обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкових систем холодного і гарячого водопостачання, а тому не буде мати можливості обслуговувати внутрішню мережу будинків, про що було повідомлено голів ОСББ відповідними листами.

Крім передбачених Законом України “Про житлово-комунальні послуги” моделей отримання комунальних послуг, у співвласників також завжди залишається можливість забезпечення відповідних потреб шляхом самозабезпечення відповідно до статті 22 Закону України “Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку”.

Нижче наведена порівняльна таблиця названих моделей:

Порівняння моделей організації договірних відносин
 Індивідуальний договір (з обслуговуванням)
Індивідуальний договір (без обслуговування)
Колективний договірДоговір з колективним споживачем
Відповідальність виконавця за якість послуги
«До крану в квартирі»«До входу в будинок»«До входу в будинок»«До входу в будинок»
Плата за абонентське обслуговуванняСтягується виконавцемСтягується виконавцем Виконавцем не стягується*Виконавцем не стягується**
Плата за обслуговування і поточний ремонт внутрішньобудинкових системСтягується виконавцемВиконавцем не стягується*** Виконавцем не стягується***Виконавцем не стягується***
Розрахунки за послугуПрямі між споживачем і виконавцемПрямі між споживачем і виконавцем
Споживач - уповноважена особа - виконавець
Споживач - уповноважена особа - виконавець
Пред’явлення позову до боржникаВиконавцем
Виконавцем
Виконавцем
ОСББ(внутрішні правила)

* Відповідні витрати закладаються у плату управителеві чи іншому суб’єкту, що укладає договір від імені співвласників.
** Відповідні витрати закладаються у кошторис ОСББ (заробітна плата бухгалтера, витрати на друк квитанцій тощо).
*** Відповідні витрати є частиною витрат на управління багатоквартирним будинком, яке здійснює інший суб’єкт (управитель, ОСББ).

Ігор Шадрін, Юрисконсульт КГ ВП ХАЕС
Комунальне господарство ВП ХАЕС