Радіаційний контроль

Радіаційний контроль

Радіаційний контроль промислового майданчика, санітарно-захисної зони та зони спостереження  Хмельницької АЕС виконується згідно з "Регламентом радіаційного контролю ВП  ХАЕС", узгодженим територіальними органами санітарно-епідеміологічного нагляду в Хмельницькій області та Державною інспекцією ядерного регулювання України.

В рамках пуску другого енергоблоку ХАЕС та з метою реалізації "Програми модернізації енергоблоків АЕС України з реакторами ВВЕР-1000", на Хмельницькій АЕС, паралельно з існуючою системою радіаційного контролю енергоблоків, впроваджено автоматизовану систему контролю радіаційної обстановки (АСКРО).

Мета створення автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) - підвищення рівня контролю радіаційних параметрів АЕС шляхом автоматизації процесів вимірювання, збору, обробки, візуалізації, архівування та зберігання інформації про параметри радіаційної обстановки (РО).

Призначення АСКРО:
• здійснення безперервного контролю радіаційної обстановки (РО) на проммайданчику АЕС, в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження в усіх режимах експлуатації АЕС (при нормальній роботі, проектних і запроектних аваріях та знятті з експлуатації) в обсязі, достатньому для оперативного висновку про відповідність/невідповідність РО вимогам нормативних документів, що визначають заходи та порядок забезпечення радіаційної безпеки на АЕС;
• забезпечення достовірною інформацією про РО в навколишньому середовищі та прогнозуванні змін РО в часі, а також для отримання інформації необхідної для визначення активності радіонуклідів, які поступили за межі АЕС;
• надання рекомендацій при прийнятті рішень для ліквідації/ослаблення радіаційних наслідків аварії.

Основними функціями АСКРО є:
• автоматичний збір і обробка параметрів РО;
• автоматичний збір і обробка метеопараметрів;
• перевірка інформації на достовірність, сигналізація про перевищення контрольних рівнів;
• збереження інформації в довгостроковому архіві;
• відображення поточної і ретроспективної інформації про параметри системи;
• обмін інформацією АСКРО з іншими суміжними системами.

АСКРО збирає інформацію у режимі реального часу, довгостроково її зберігає і надає поточну і ретроспективну інформацію про метеорологічні параметри та радіаційний стан у встановлених місцях контролю. Такого об’єму інформації достатньо, щоб зробити висновок про перевищення або неперевищення допустимих рівнів, встановлених у "Нормах радіаційної безпеки України" для персоналу і населення на проммайданчику, санітарно-захисній зоні і зоні спостереження.

До складу АСКРО входять  15 постів-контейнерів радіаційного контролю, чотири з яких розміщені на проммайданчику, а решта у 30-ти кілометровій зоні. Також на проммайданчику знаходиться 7 постів контролю потужності дози гамма-випромінювання.
 
Інформація з постів передається на станцію збору даних центрального поста контролю, розміщеного в будівлі ЛЗРК ЦРБ та на дві станції збору даних, які розташовані на проммайданчику АЕС. Інформація надходить кабельними лініями зв’язку і радіоканалами (для постів контролю у санітарно-захисній зоні і зоні спостереження). Система забезпечує автоматичне вимірювання наступних радіаційних та метеорологічних параметрів:
• потужність дози гамма-випромінювання;
• об’ємна активність аерозолів та об’ємна активність радіонуклідів йоду в повітрі;
• об’ємна активність радіонуклідів в воді;
• швидкість і напрям вітру;
• атмосферний тиск;
• відносна вологість повітря;
• опади;
• радіаційний баланс та сумарна сонячна радіація;
• категорія стійкості атмосфери.

Обладнання постів контролю розміщується у стаціонарних постах-контейнерах, оснащених системами охоронної та пожежної сигналізації, а також системами клімат-контролю.

АСКРО функціонує в двох режимах контролю – НРО (нормальної радіаційної обстановки) та АРО (аварійної радіаційної обстановки). Основний режим НРО відповідає нормальному режиму роботи ХАЕС. Переведення АСКРО у режим АРО здійснюється автоматично або за командою чергового інженера при перевищенні рівня потужності еквівалентної дози або у випадках передбачених «Регламентом радіаційного контролю ВП ХАЕС». Персонал Лабораторії АСКРО забезпечує контроль функціонування всіх технічних і програмних засобів АСКРО в цілодобовому режимі.

Збір інформації про радіаційний стан та метеопараметри  проводиться 1 раз у 2 хвилини.

Дані про метеорологічні параметри та значення гамма-фону в районі розташування ХАЕС надаються в режимі он-лайн на офіційний сайт ВП ХАЕС.