Підвищення безпеки

З початку 80-х років минулого століття для атомних станцій були розроблені і виконувалися наступні основні програми підвищення безпеки:

1. «Зведені заходи з підвищення безпеки діючих енергоблоків з реакторами ВВЕР і РБМК» СМ-88 і СМ-90.
2. "Програма підвищення безпеки АЕС з реакторними установками ВВЕР-1000, 440", 1994
3. «Програма першочергових робіт з підвищення безпеки АЕС з реакторними установками ВВЕР-1000, ВВЕР-440», 1994
4. "Звід заходів з підвищення безпеки діючих енергоблоків АЕС України з реакторами типу ВВЕР-1000 (320)", 1999 р.
5. «Програма пріоритетних заходів з підвищення безпеки енергоблоків АЕС України», 1999 р.

У грудні 1997 Україною була ратифікована Конвенція з ядерної безпеки. З метою виконання положень Конвенції з ядерної безпеки була розроблена і введена в дію "Комплексна програма модернізації та підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій», схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.08.02 № 504-р.
По закінченню терміну дії «Комплексної програми модернізації та підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій» в 2005 була розроблена і введена в дію «Концепція підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій», схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2005 № 515-р.
Термін дії «Концепції підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій» закінчився в 2010 році.
Підвищення безпеки та модернізація енергоблоків ХАЕС-2 і РАЕС-4 проводилися протягом 2004-2009 рр. відповідно до «Програми модернізації енергоблоків АЕС України з реакторами ВВЕР-1000 (В-320)».
«Програма модернізації енергоблоків АЕС України з реакторами ВВЕР-1000 (В-320), частини 2 (ХАЕС-2) і 3 (РАЕС-4), група 1 (заходи з підвищення безпеки)»
Реалізація даної програми на енергоблоках ХАЕС-2 і РАЕС-4 фінансувалася за рахунок міжнародних кредитів ЄБРР/ЕА відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння з питання закриття Чорнобильської АЕС, підписаного у грудні 1995 року між урядом України, урядами країн «Великої сімки» та Комісією Європейського Співтовариства. Реалізація «Програми модернізації ...» завершена. Підсумковий звіт з виконання Програми модернізації на енергоблоках ХАЕС-2, РАЕС-4 узгоджений Держатомрегулювання 03.09.2010 р. Оцінка стану і повнота виконання заходів «Програми модернізації ...» виконана експертами міжнародної організації RISKAUDIT, результати позитивні.
Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій розроблена для подальшої реалізації робіт з підвищення безпеки в рамках виконання довгострокової державної стратегії підвищення безпеки енергоблоків АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» і затверджена постановою КМ №1270 від 7.12.11.

ВП ХАЕС продовжує  виконання заходів Комплексної (зведеної) програми з підвищення рівня безпеки українських АЕС (далі – проект КзПБ), частина витрат яких фінансується за рахунок коштів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Європейського Товариства з атомної енергії (Євратом).
Важливою складовою реалізації даного Проекту у визначені терміни є своєчасне і якісне проведення відкритих міжнародних торгів на постачання обладнання. ВП ХАЕС спільно з підрозділами Дирекції, відокремленим підрозділом «Атомпроектінжиніринг» (ВП АПІ), іншими ВП АЕС займається підготовкою документації на торги, розробляє технічні вимоги до обладнання, яке має закуповуватись.
Робота з організації торгів набирає оберти. Нещодавно відбулася перша оплата за рахунок кредитних коштів. Вимоги ЄБРР до складу і змісту документації чіткі і принципові. Враховуючи значну кількість заходів, до роботи залучено велику кількість працівників Компанії, і, на жаль, є зауваження до документації у консультантів кредиторів і самих кредиторів в процесі її узгодження . Задіяний у роботі персонал фактично «на ходу» набуває необхідного досвіду і знань в проведенні торгів за правилами ЄБРР, останні зауваження і вимоги кредиторів детально проаналізовані, доведені до відома і опрацьовані з фахівцями ВП ХАЕС для уникнення  повторення помилок в подальшій роботі.

Реалізація заходів підвищення безпеки на ВП «Хмельницька АЕС» детальніше...

Виконання заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС детальніше...

Перелік заходів підвищення безпеки, запланованих до реалізації на енергоблоках ВП ХАЕС у 2015 році детальніше...

Книга запитань-відповідей щодо Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків діючих АЕС України (КЗПБ) та екологічної оцінки КЗПБ. Доповнення до Книги запитань-відповідей: 2015