Підвищення безпеки

З початку 80-х років минулого століття для атомних станцій були розроблені і виконувалися наступні основні програми підвищення безпеки:

1. «Зведені заходи з підвищення безпеки діючих енергоблоків з реакторами ВВЕР і РБМК» СМ-88 і СМ-90.
2. "Програма підвищення безпеки АЕС з реакторними установками ВВЕР-1000, 440", 1994
3. «Програма першочергових робіт з підвищення безпеки АЕС з реакторними установками ВВЕР-1000, ВВЕР-440», 1994
4. "Звід заходів з підвищення безпеки діючих енергоблоків АЕС України з реакторами типу ВВЕР-1000 (320)", 1999 р.
5. «Програма пріоритетних заходів з підвищення безпеки енергоблоків АЕС України», 1999 р.

У грудні 1997 Україною була ратифікована Конвенція з ядерної безпеки. З метою виконання положень Конвенції з ядерної безпеки була розроблена і введена в дію "Комплексна програма модернізації та підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій», схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.08.02 № 504-р.
По закінченню терміну дії «Комплексної програми модернізації та підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій» в 2005 була розроблена і введена в дію «Концепція підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій», схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2005 № 515-р.
Термін дії «Концепції підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій» закінчився в 2010 році.
Підвищення безпеки та модернізація енергоблоків ХАЕС-2 і РАЕС-4 проводилися протягом 2004-2009 рр. відповідно до «Програми модернізації енергоблоків АЕС України з реакторами ВВЕР-1000 (В-320)».
«Програма модернізації енергоблоків АЕС України з реакторами ВВЕР-1000 (В-320), частини 2 (ХАЕС-2) і 3 (РАЕС-4), група 1 (заходи з підвищення безпеки)»
Реалізація даної програми на енергоблоках ХАЕС-2 і РАЕС-4 фінансувалася за рахунок міжнародних кредитів ЄБРР/ЕА відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння з питання закриття Чорнобильської АЕС, підписаного у грудні 1995 року між урядом України, урядами країн «Великої сімки» та Комісією Європейського Співтовариства. Реалізація «Програми модернізації ...» завершена. Підсумковий звіт з виконання Програми модернізації на енергоблоках ХАЕС-2, РАЕС-4 узгоджений Держатомрегулювання 03.09.2010 р. Оцінка стану і повнота виконання заходів «Програми модернізації ...» виконана експертами міжнародної організації RISKAUDIT, результати позитивні.
Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій розроблена для подальшої реалізації робіт з підвищення безпеки в рамках виконання довгострокової державної стратегії підвищення безпеки енергоблоків АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» і затверджена постановою КМ №1270 від 7.12.11.

ВП ХАЕС продовжує  виконання заходів Комплексної (зведеної) програми з підвищення рівня безпеки українських АЕС (далі – проект КзПБ), частина витрат яких фінансується за рахунок коштів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Європейського Товариства з атомної енергії (Євратом).
Важливою складовою реалізації даного Проекту у визначені терміни є своєчасне і якісне проведення відкритих міжнародних торгів на постачання обладнання. ВП ХАЕС спільно з підрозділами Дирекції, відокремленим підрозділом «Атомпроектінжиніринг» (ВП АПІ), іншими ВП АЕС займається підготовкою документації на торги, розробляє технічні вимоги до обладнання, яке має закуповуватись.
Робота з організації торгів набирає оберти. Нещодавно відбулася перша оплата за рахунок кредитних коштів. Вимоги ЄБРР до складу і змісту документації чіткі і принципові. Враховуючи значну кількість заходів, до роботи залучено велику кількість працівників Компанії, і, на жаль, є зауваження до документації у консультантів кредиторів і самих кредиторів в процесі її узгодження . Задіяний у роботі персонал фактично «на ходу» набуває необхідного досвіду і знань в проведенні торгів за правилами ЄБРР, останні зауваження і вимоги кредиторів детально проаналізовані, доведені до відома і опрацьовані з фахівцями ВП ХАЕС для уникнення  повторення помилок в подальшій роботі.

Реалізація заходів підвищення безпеки на ВП «Хмельницька АЕС»

Виконання заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС

Реалізація заходів щодо підвищення безпеки, реконструкції та модернізації в 2015-2016 роках

Книга запитань-відповідей щодо Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків діючих АЕС України (КЗПБ) та екологічної оцінки КЗПБ. Доповнення до Книги запитань-відповідей: 2015

Протокол публічного обговорення питань реалізації КЗПБ енергоблоків АЕС та Плану екологічних та соціальних заходів КЗПБ в м. Нетішин (24 листопада 2017 року)