Служба охорони праці

Організаційно-методичну роботу щодо функціонування СУОП здійснює служба охорони праці, яка налічує 27 осіб. Служба охорони праці складається з:

• відділу охорони праці станції, до складу якого входить промислово-санітарна лабораторія;
• інженерів з охорони праці підрозділів (електричного цеху, хімічного цеху, енергоремонтного підрозділу, транспортного цеху, цеху дезактивації та поводження з радіоактивними відходами, комунального господарства, спортивного комплексу, гідротехнічного цеху).

Керівником служби охорони праці є головний інспектор, котрий безпосередньо підпорядкований генеральному директору ВП ХАЕС. Служба діє згідно з "Положенням про службу охорони праці Хмельницької АЕС", затвердженим генеральним директором ВП ХАЕС. Служба охорони праці повністю укомплектована кваліфікованими працівниками.
З метою підвищення безпеки робіт на енергоблоках станції служба охорони праці запровадила систему індивідуальної відповідальності, яка передбачає особисту відповідальність працюючих щодо виконання вимог правил і норм по охороні праці, організаційно-технічних заходів щодо поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму і професійним захворюванням. На енергооб′єктах організовано систематичний нагляд за станом охорони праці, будівель і споруд у процесі їх експлуатації в обсягах та періодичності визначеній відповідними вимогами. Керівництво ВП ХАЕС, у свою чергу, усвідомлюючи важливість діяльності в сфері використання ядерної енергії, взяло на себе всю відповідальність в галузі охорони праці і встановило найвищий пріоритет - збереження життя і здоров'я працівників станції.

У ВП ХАЕС проводяться три ступені контролю за станом охорони праці.
Триступінчастий контроль у системі управління охороною праці є однією з форм контролю адміністрації і профспілкового комітету за станом умов і безпеки праці на робочих місцях, виробничих дільницях, цехах, а також дотриманням усіма службами, керівниками і працівниками вимог трудового законодавства, стандартів безпеки праці, правил, норм, інструкцій й інших нормативно-технічних документів з охорони праці.

День охорони праці проводиться відповідно до Положення про проведення «Дня охорони праці».
Дане Положення визначає основні цілі, завдання і порядок проведення Дня охорони праці в підрозділах ВП ХАЕС.
День охорони праці спрямований на попередження виробничого травматизму, поліпшення стану охорони праці, підвищення культури виробництва на ВП ХАЕС.
Метою проведення Дня охорони праці є виявлення порушень і відступів від вимог нормативно-правових актів з охорони праці, а також реалізація заходів для їх усунення.
Нещасні випадки на виробництві розслідуються відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
Розробка та перегляд інструкцій з охорони праці проводиться відповідно до Положення про порядок розробки та вимог до форми та змісту інструкцій з охорони праці.
Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці здійснюють професійні спілки в особі виборних органів і їх представників згідно з вимогами Закону України “Про охорону праці”.
Планування і фінансування заходів з охорони праці здійснюється за відповідними наказами по ВП ХАЕС.
Матеріальне заохочення персоналу за досягнуті успіхи в галузі охорони праці здійснюється з фонду оплати праці згідно з Положенням про виплату винагороди за підсумками роботи за рік працівникам ДП НАЕК «Енергоатом» та відповідного Положення про преміювання працівників.