Підготовка персоналу

Історія створення навчально-тренувального центру

Основним призначенням НТЦ є організація та проведення професійного навчання персоналу ВП ХАЕС. Метою діяльності НТЦ є забезпечення кваліфікації персоналу ВП ХАЕС, необхідної та достатньої для безпечної та ефективної роботи Хмельницької АЕС.
Враховуючи важливість своєчасної підготовки персоналу різних професійних груп і категорій, в умовах наближених до виробничих, на Хмельницькій АЕС в 1987 році був створений навчально-тренувальний пункт, який забезпечував координацію та організацію навчального процесу. У самому НТП проводилися заняття з підтримання кваліфікації оперативного персоналу. Навчально-тренувальний пункт був сертифікований в органах державного нагляду і щорічно отримував дозвіл на підтримку кваліфікації.
З метою організаційного забезпечення виконання традиційних і нових завдань з підготовки персоналу в 1994 році навчально-тренувальний пункт був перетворений на навчально-тренувальний центр. До роботи у складі НТЦ була залучена низка провідних фахівців Хмельницької АЕС з числа оперативного та ремонтного персоналу.
У структурі НТЦ передбачені профільні підрозділи - відділи підготовки оперативного, ремонтного персоналу та загальної підготовки, відділи навчально-методичного забезпечення, організації підготовки персоналу, технічних засобів навчання, технічного обслуговування і ремонту технічних засобів навчання, адміністративно-господарський відділ.
Із введенням в січні 1997 року ліцензійних вимог в атомній енергетиці України весь персонал АЕС, який має право управління реакторною установкою, повинен проходити практичну підготовку на повномасштабному тренажері (ПМТ).
Задум і створення тренажера ведуть початок з 1992 року, коли американсько-українським комітетом Лісабонської ініціативи з ядерної безпеки було прийнято рішення про створення на Хмельницькій АЕС навчального центру з підготовки персоналу АЕС і його оснащення повномасштабним тренажером за рахунок фінансової допомоги США.
У 1993 році були підготовлені технічні вимоги проекту і оголошений тендер, в якому перемогла американська фірма S3 Тесhnоlоgіеs, яка напрацювала великий досвід створення повномасштабних тренажерів для АЕС США,країн Східної Європи, Балаковської АЕС (Росія) та Запорізької АЕС.
У 1995 році технічне завдання на розробку тренажера було затверджено і до 1996 року проводилися роботи в США по його розробці. У створенні ПМТ взяли участь фахівці АТ «ЛьвівОРГРЕС», які зібрали і підготували до відправки в США технічну документацію першого енергоблока Хмельницької АЕС. Комплектація і доведення до необхідної кондиції пультів, щитів і панелей БЩУ і РЩУ, які були призначені для третього енергоблоку Хмельницької АЕС, проводилася фахівцями фірми «Енерготренінг» (Україна). В США проходили підготовку інструкторський та інженерно-технічний персонал НТЦ. У 1997 році повномасштабний тренажер змонтований в новому комплексі будівель НТЦ, який побудований Управлінням будівництва ХАЕС. 18 грудня 1997 ПМТ прийнятий в дослідну, а з березня 2000 року в - промислову експлуатацію.
У створенні матеріально-технічної бази НТЦ ВП ХАЕС, яка використовується для підготовки персоналу, зробили свій внесок також Великобританія, Франція, Німеччина та інші.
Важливим фактором, який вимагає подальшого удосконалення системи підготовки персоналу, є прийняття нової нормативної бази з підготовки персоналу АЕС України.
Відповідно до вимог нормативних документів, у липні 2000 року НТЦ ВП ХАЕС в числі перших (після НТЦ ВП ЗАЕС) одержав ліцензію Держатомінспекції Мінекобезпеки України на підготовку оперативного персоналу.
Підготовка оперативного персоналу ВП ХАЕС, посади якого визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 р. № 1683, здійснюється в НТЦ на основі ліцензії, що видається Державною інспекцією ядерного регулювання України. Ліцензування підготовки на визначені посади персоналу здійснюється відповідно до «Правил ліцензування підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки» НП 306.2.104 -2004
Підготовка, підтримання кваліфікації та ліцензування оперативного персоналу ВП ХАЕС, що згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 р. № 1683 здійснює діяльність з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС, проводяться відповідно до «Правил ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою» НП 306.2.103 -2004.

Колектив навчально-тренувального пункту, 1988 рік

Монтаж повномасштабного тренажера

Колектив навчально-тренувального центру, 1998 рік

2001 рік

Зустріч міністра на повномасштабному тренажері