Історія створення навчально-тренувального центру

З метою організаційного забезпечення виконання традиційних і нових завдань з підготовки персоналу у 1994 році навчально-тренувальний пункт було реорганізовано у навчально-тренувальний центр. До роботи у складі НТЦ залучались провідні фахівці станції з числа оперативного і ремонтного персоналу.

Із введенням в січні 1997 р. ліцензованих вимог в атомній енергетиці України весь персонал АЕС, що має право управління реакторною установкою, зобов'язаний проходити практичну підготовку на повномасштабному тренажері (ПМТ).

Створення повномасштабного тренажера розпочалося у 1992 р., коли американсько-українським комітетом лісабонської ініціативи із ядерної безпеки було ухвалено рішення про створення на ХАЕС навчального центру з підготовки персоналу АЕС і його оснащення повномасштабним тренажером за рахунок фінансової допомоги США. У 1993 році були підготовлені технічні вимоги проекту і оголошений тендер. Перемогла американська фірма S3 Technologies, яка мала досвід створення повномасштабних тренажерів для АЕС США і країн Східної Європи.

У створенні ПМТ також взяли участь фахівці АТ «ЛьвівОРГРЕС», які зібрали і підготували до відправки у США технічну документацію першого енергоблока ХАЕС. Комплектація і доведення до необхідної кондиції пультів, щитів і панелей БЩУ і РЩУ проводилися фахівцями фірми "Енерготренінг" (Україна).  Інструкторський і інженерно-технічний персонал НТЦ пройшов підготовку в США. 18 грудня 1997 р. повномасштабний тренажер було прийнято у дослідну, а з березня 2000 р. у промислову експлуатацію.

Для підтримки конфігурації ПМТ розроблена і введена в експлуатацію комп’ютеризована система, що дозволяє вести облік виявлених невідповідностей, планувати їх усунення і контролювати виконання заходів щодо приведення конфігурації ПМТ у відповідність до блока-прототипа.

З 1995 року в рамках Лісабонської ініціативи діяла програма співпраці з іноземними фірмами, що спеціалізуються на підготовці персоналу (GP, Sonalist (США), EDF (Франція), учбовими центрами Великобританії, Іспанії і Німеччини). У результаті аналізу діяльності провідних закордонних навчальних фірм, був вироблений найбільш прийнятний для українських АЕС підхід до навчання персоналу.

Важливим чинником, який вплинув на подальше удосконалення системи підготовки, стало створення нормативної бази з підготовки персоналу АЕС України. Відповідно до вимог нормативних документів навчально-тренувальний центр має ліцензію Державного комітету ядерного регулювання України на підготовку персоналу для експлуатації ядерних установок, ліцензію Міністерства освіти і науки України на курсове професійно-технічне навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації, курсову підготовку, а також дозвіл Держпромгірнагляду на проведення навчання персоналу з питань охорони праці.