Співробітництво з ВАО АЕС

Всесвітня асоціація організацій, що експлуатують АЕС (World Association of Nuclear Operators), ВАО АЕС була заснована у травні 1989 року для обміну досвідом експлуатації, що в свою чергу надає можливість усім його членам, враховуючи у своїй практиці досвід інших АЕС, досягнути високих результатів і підвищити надійність експлуатації своїх АЕС.

Діяльність ВАО АЕС спрямована на реалізацію головної мети – максимально підвищувати безпеку та надійність експлуатації АЕС шляхом:

• обміну інформацією;
• сприяння установленню контактів серед своїх членів та порівняння  результатів їх роботи;
• впровадження передового досвіду.
АЕС України, як і інші зарубіжні АЕС, які експлуатують АЕС російської конструкції,   належать до Московського центру ВАО АЕС (ВАО АЕС-МЦ). Серед основних напрямків співробітництва з ВАО АЕС-МЦ слід відмітити участь персоналу ВП ХАЕС в роботі:
• партнерських перевірок;
• місій технічної підтримки;
• програм “Обмін досвідом експлуатації” та “Показники роботи ВАО АЕС”;
•  семінарів та нарад;
• засідань ГІС та клубу ВВЕР-440 і ВВЕР-1000.

У 2016 р. Хмельницька АЕС продовжувала активно співпрацювати з ВАО АЕС за програмами досвіду експлуатації, партнерських перевірок, семінарів, місій технічної підтримки, виробничих показників роботи та молодіжного руху ВАО АЕС.

У 2016 році партнерських перевірок у ВП ХАЕС не проводилось. 2 спеціалісти ХАЕС брали участь у партнерських перевірках на інших АЕС у якості експертів.

У ВП ХАЕС було проведено 3 місії технічної підтримки ВАО АЕС:  

•    «Методологія дистанційного навчання» (11-14 квітня 2016 р.)
•    «Підготовка та проведення ремонтних робіт. Непопадання посторонніх предметів в обладнання » (11-17 вересня 2016 р.)
•    «Робота персоналу та людський фактор. Інструменти по запобіганню помилок персоналу » (22 – 24 листопада 2016 р.)
    В цілому, згідно с програмою співробітництва ВАО АЕС-МЦ та ДП «НАЕК «Енергоатом» спеціалісти ХАЕС взяли участь у 36 заходах  ВАО АЕС-МЦ: 35 спеціалістів у заходах за кордоном, та 85 спеціалістів у заходах на майданчику ВП ХАЕС.