Продовження експлуатації

Документи щодо продовження терміну експлуатації енергоблока №1 Хмельницької АЕС

Продовження термінів експлуатації енергоблоків діючих АЕС України після вичерпання призначеного терміну служби є одним із пріоритетних завдань діяльності експлуатуючої організації-оператора АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом».
 
Обґрунтована тривалість додаткового строку експлуатації енергоблоків АЕС становить від 10 до 20 років і визначається в кожному конкретному випадку за результатами виконання переоцінки безпеки.

У 2015 році експлуатуючою організацією прийнято рішення про підготовку до продовження терміну експлуатації енергоблока №1 Хмельницької АЕС.

Стан продовження термінів експлуатації енергоблоків українських АЕС
(Станом на січень 2017 року)
 № енергоблока
 Електрична потужність, МВтТип реакторної установки
Дата
введення в експлуатацію
Проектна дата закінчення терміну експлуатації
Стан виконання робіт з ПСЕ енергоблоків
 Рівненська АЕС
 1 420 В-213 22.12.1980 22.12.2010Термін експлуатації продовжено до 22.12.2030
 2 415 В-213 22.12.198122.12.2011
Термін експлуатації продовжено до 22.12.2031
 3 1000 В-320 21.12.198611.12.2017
Виконуються
 4 1000 В-320 10.10.2004 07.06.2035
Плануються
 Южно-Українська АЕС 1 1000 В-302 31.12.198202.12.2013
Термін експлуатації продовжено до 02.12.2023
 2 1000 В-338 09.01.198512.05.2015
Термін експлуатації продовжено до 31.12.2025
 3 1000 В-320 20.09.1989
10.02.2020
 Виконуються
Запорізька АЕС 1 1000 В-320 10.12.198423.12.2015
Термін експлуатації продовжено до 23.12.2025
 2 1000 В-320 22.07.198519.02.2015
Термін експлуатації продовжено до 19.02.2025
 3 1000 В-320 10.12.198605.03.2017
 Виконуються
 4 1000В-320 18.12.198704.04.2018
 Виконуються
 5 1000В-320 14.08.198927.05.2020
 Плануються
 6 1000В-320 19.10.199521.10.2026
 Плануються
 Хмельницька АЕС 1 1000В-320 22.12.198713.12.2018
 Плануються
 2 1000В-320 07.08.200407.09.2035
 Планируются

Мета проекту
Обґрунтування можливості продовження терміну експлуатації енергоблока №1 Хмельницької АЕС на термін не менше 10 років.

Опис проекту
Проект підготовки енергоблока №1 Хмельницької АЕС описано в двох взаємопов'язаних документах:
  •  План ліцензування енергоблока №1 ВП "Хмельницька АЕС" для продовження експлуатації у понадпроектний термін (1.НР.0700.ПН-16);
  • Програма підготовки енергоблока №1 ВП «Хмельницька АЕС» до експлуатації у понадпроектний термін (1.НР.7947.ПМ-16).

У цих документах визначено повний перелік заходів, узгоджений з Держатомрегулювання України, які повинні бути реалізовані в рамках підготовки до продовження терміну експлуатації енергоблока №1 Хмельницької АЕС і конкретні терміни їх реалізації.

Заходи з підготовки енергоблока №1 до ПТЕ передбачені «Програмою підготовки енергоблока №1 ВП "Хмельницька АЕС" до експлуатації у понадпроектний термін»

Організаційно-технічні заходи інжинірингового характеру щодо забезпечення ПТЕ:
1) Оцінка технічного стану елементів і конструкцій
2) Розробка звіту з періодичної переоцінки безпеки
3) Заходи по роботі з громадськістю та дотримання вимог конвенції Espoo
4) Заходи щодо стримування деградації з програм управління старінням
5) Заходи для усунення (або компенсації) відхилень від вимог норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки

Організаційно-технічні заходи капітального характеру щодо забезпечення ПТЕ:
1) Заходи щодо підвищення безпеки
2) Заходи для реалізації приписів регулюючих/наглядових органів
3) Заходи щодо кваліфікації обладнання
4) Заходи щодо забезпечення сейсмостійкості
5) Заходи із забезпечення діяльності щодо поводження з РАВ

Укрупнений загальний план виконання робіт з продовження терміну експлуатації енергоблока №1

Організація реалізації проекту
 
З метою організації робіт з підготовки енергоблока №1 до продовження терміну експлуатації на станції розроблено і введено в дію «Положення з організації робіт з підготовки енергоблока №1 ВП «Хмельницька АЕС» до експлуатації у понадпроектний термін».

Положення розроблено з метою:
  • встановлення загальних вимог до організації і порядку проведення робіт по підготовці енергоблока №1 ВП «Хмельницька АЕС» до експлуатації у понадпроектний термін (далі по тексту - ПТЕ);
  • визначення вимог до порядку виконання технічних і організаційних заходів щодо обґрунтування можливості експлуатації обладнання, будівель і систем енергоблока №1 ВП ХАЕС в понад проектний термін.

Створено штаб продовження терміну експлуатації енергоблока №1.

Функції оперативного штабу наступні:
  • координація діяльності підрозділів ВП ХАЕС з реалізації планів-графіків робіт з ПТЕ;
  • організація і контроль своєчасного виконання заходів з підготовки блока до ПТЕ понадпроектний періоду, включаючи заходи щодо підвищення безпеки;
  • організація розробки коригувальних заходів для вирішення проблемних питань щодо виконання планів і графіків робіт, організація і контроль їх виконання;
  • організація оперативної взаємодії всіх учасників робіт з ПТЕ;
  • управління роботами з підготовки блока до ПТЕ,
  • контроль своєчасного фінансування робіт.
Організаційна структура управління проектом ПТЕ енергоблока №1 ВП ХАЕС

Стан реалізації проекту

На поточний момент на енергоблоці №1 з плану Програми ПТЕ:


Виконано:
 № п/пНайменування заходу
 Рык повної реалізації
 1Оцінка технічного стану та продовження терміну експлуатації силових трансформаторів енергоблока №1, включаючи блочний трансформатор і трансформаторів власних потреб 2013
 2Оцінка технічного стану та продовження терміну експлуатації турбоустановки 2015
 3Оцінка технічного стану та продовження терміну експлуатації системи автоматизованого радіаційного контролю (АСРК) 2016
 4Оцінка технічного стану та перепризначення терміну експлуатації підземних трубопроводів технічної води Хмельницькій АЕС (системи VC, VB, VV) 2016

Виконуються роботи:

 № п/пЗахід
Запланований термін реалізації
 Примітка
 1Виконання КзПБ до 2018Реалізується відповідно до графіка програми КзПБ в обсязі обмеженому програмою ПТЕ
 2Виконання заходів щодо ліквідації відхилень від діючих НТД до 2018За окремим графіком заходів в Програмі ПТЕ
 3Виконання заміни обладнання для ПТЕ до 2018 За окремим графіком
 4Оцінка технічного стану та продовження терміну експлуатації реакторної установки енергоблока №1 до 2018Дана робота розділена на 5 частин за рішенням керівництва ДП «НАЕК «Енергоатом». Торги з вибору виконавця робіт оголошені і будуть проведені в 1 кварталі 2017 року
 5Виконання кваліфікації елементів енергоблока №1 до 2017
Реалізується в рамках заходів СПб 10101 і 18101 за договором з ГНИЦ «СКАР».
 6Оцінка технічного стану та продовження терміну експлуатації трубопроводів системи води відповідальних споживачів енергоблока № 1 2015-2017Роботи виконані. Решения о ПТЕ пройшли експертизу ЯРБ. Усуваються недоліки експертизи.
 7Оцінка технічного стану та продовження терміну експлуатації будівель і споруд, що містять системи, важливі для безпеки 2015-2017Роботи виконані. Матеріали направлені в ДІЯР на погодження. Усуваються недоліки експертизи ЯРБ.
 8Виконання комплексу заходів з оцінки технічного стану та продовження/перепризначення терміну служби ємностей, фільтрів, теплообмінного обладнання СВБ реакторного відділення енергоблока №1 ВП ХАЕС 2017- 2018Торги з вибору виконавця робіт оголошені і будуть проведені в 1 кварталі 2017 року
 9Технічне обстеження шунтуючих реакторів з метою продовження терміну експлуатації 2016-2017 Роботи в стадії виконання
 10Виконання періодичної переоцінки безпеки для обґрунтування продовження терміну експлуатації енергоблока №1 ВП ХАЕС 2017-2019Торги з вибору виконавця робіт оголошені і будуть проведені в 1 кварталі 2017 року
 11Виконання комплексу заходів з оцінки технічного стану та продовження/перепризначення терміну служби трубопроводів з опорами і підвісками систем, важливих для безпеки, реакторного відділення енергоблока №1 ВП ХАЕС 2017-2018Торги з вибору виконавця робіт оголошені і будуть проведені в 1 кварталі 2017 року
 12Виконання комплексу заходів з оцінки технічного стану та продовження/перепризначення терміну служби трубопроводів турбінного відділення енергоблока №1 2017-2019Торги з вибору виконавця робіт оголошені і будуть проведені в 1 кварталі 2017 року
 13 ПТЕ ТМО по КР Каждый год по графику Поточне продовження (інформація наведена нижче)

Поточне продовження терміну експлуатації/заміна обладнання

За результатами обстеження технічного стану обладнання та проведення ремонтних робіт в 2016 році було продовжено термін експлуатації для 39848 од. обладнання, підготовлено 294 рішення, що розподіляються наступним чином:

Найменування устаткування
 Енергоблок №1 і загальностанційне устаткування
 Енергоблок №2
Одиниць устаткуванняКількість рішень Одиниць устаткуванняКількість рішень
Інформаційно-керівні системи
 2562 26 6070 30
Електротехнічне устаткування 22256 29 57 8
Тепломеханічне устаткування
 6939 145 1964 56
 Всього 31757 200 8091 94

У 2016 році були розроблені 294 рішення про продовження терміну експлуатації обладнання, що на 19% більше, ніж показники 2015 року (238 рішень).

У 2016 році було заплановано і замінено у зв'язку з закінченням терміну служби і підвищенням безпеки - 2875 од. обладнання, що розподіляється наступним


Найменування устаткування
 Енергоблок №1, од. устаткування

Енергоблок №2, од. устаткування
Інформаційно-керівні системи 22
(датчики: ТХА-1590, БДПЗ-0100)
 2818
(блоки УКТС:
БУЗ-Д, БФС-Д, БПН1-Д, БПН2-Д, БУД-Д, БСУ-Д, БАР1-Д, БФК1-Д, БФК2-Д, БСИ-Д, БЛП1-Д, БЛП2-Д, БЛВ1-Д, БЛВ2-Д, БЛВ3-Д, БПУ-Д, БПК-Д, БРП-Д, БГР-Д;
датчик ТСП-1390)
Електротехнічне устаткування 1
(БТЕН90/380)
 30
(БТЕН90/380, Е842)
Тепломеханічне устаткування 4
 (НОМ-К-0026.250. 025-02 А-Э, МЭО-630/25-0,25У-92КА, КЗ43029-025, Л44082-050)
 -
Всього
 27 2848