Нерадіаційні впливи

Стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у січні 2021 року

2021-02-10

№ 1

За даними досліджень рівень води в р. Горинь (над рівнем Балтійського моря) у січні 2021 року протягом місяця змінювався від 192,73 до 192,59 метра (мінімальне значення – 192,55; максимальне значення – 192,79; середнє – 192,63):

Температура води в р. Горинь у січні 2021 року протягом місяця змінювалась від 3,9 °С до 0,3°С (мінімальне значення – 0,1; максимальне значення – 3,9; середнє – 1,8):

Витрати* в р. Горинь у січні 2021 року протягом місяця змінювались від 8,88 до 6,40 м3/с (мінімальне значення – 5,58; максимальне значення – 8,88; середнє – 6,83):

Примітка: при розрахунку витрати води в р. Горинь, зокрема, застосовується коефіцієнт, що враховує наявність водоростей (розрахунок виконується за відповідною методикою).

Загальний стік р. Горинь за січень 2021 року склав 18,3 млн.м3 (січень 2020 року – 15,8 млн.м3).

Рівень води водойми-охолоджувача (при проектному рівні 203,0 м над рівнем Балтійського моря) у січні 2021 року протягом місяця змінювався від 202,09 до 202,25 метра (мінімальне значення – 202,09; максимальне значення – 202,25; середнє – 202,17):

Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 18,810 км2, об’єм води 102,737 млн.м3.

Температура води у водоймі-охолоджувачі у січні 2021 року протягом місяця змінювалась від 7,3 °С до 2,2 °С (мінімальне значення – 0,6; максимальне значення – 7,4; середнє – 4,6):

Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (м. Нетішин) у січні наступні:

Показник
Водойма-охолоджувач
р. Горинь
ГДК*
Твердість загальна, мг-екв/дм3
5,5
7,6
 -
Кальцій (Са2+), мг/дм3
74,15
120,24 180
Магній (Mg2+), мг/дм3
21,8719,44
 40
 Натрій (Na+), мг/дм3
80,210,5120
 Калій (K+), мг/дм3
10,92,6
 50
 Бікарбонати (HCO3-), мг/дм3
317,2390,4
 -
 Карбонати (CO32-), мг/дм3
4,5
 0,0 -
 Сухий залишок, мг/дм3
534
438 1000
 Сульфати (SO42-), мг/дм3
117,7
47,2 100
 Амоній, (NH4+), мг/дм3
0,400,60 0,5
 Нітрати (NO3-), мг/дм3
2,588,41 40
 Нітрити (NO2-), мг/дм3
0,022
0,037 0,08
 Фосфати (PO43-), мг/дм3
0,850,25
 0,25
 Нафтопродукти, мг/дм3
0,0470,051 0,05
 СПАР, мг/дм3
0,018
0,017 0,1
 Залізо загальне, мг/дм3
< 0,1000,137
 0,1
 Окислюваність перманганатна, мгО/дм3
6,083,20 -
 Розчинений кисень (O2), мг/дм312,49
13,06  >4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений як довідковий для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод».

Як видно з вищенаведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у січні за окремими показниками краще якості води річки Горинь.

Основні складові водного балансу водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС представлені в таблиці:

Показник
січень 2021 р.
січень 2020 р.
 ПРИХІДНА ЧАСТИНА
 - акумуляція стоку р.Гнилий Ріг, млн.м3
 1,123 0,705
 - забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води, млн.м3
 2,498
 0,548
 - повернення води у водойму-охолоджувач з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води, млн.м3
 1,755 1,391
 - скид очищених стічних вод, млн.м3 0,306 0,316
 ВИТРАТНА ЧАСТИНА
 - скид зворотних вод у р. Вілія (басейн р. Горинь), млн.м3не проводився
не проводився

Протягом січня викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався відповідно до Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Перевищення затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не було. Загальна інформація щодо обсягів викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці.

  За січень 2021 р.
За січень 2020 р.
 Викинуто забруднюючих речовин (без СО2), т
2,6482,685
 Викинуто СО2, т0
0

За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у січні максимально-разова концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0 % від ГДК), максимально-разова концентрація окислів азоту склала <0,020 мг/м3 (<10,0 % від ГДК).
Усього за січень 2021 року випало 29,2 мм опадів. На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН (водневий показник) склало 7,30 одиниць.
Середньомісячна температура повітря «-2,2°С» (максимальна середньодобова - «+5,1°С», мінімальна - «-16,3°С»).