Стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у травні 2020 року

2020-06-09

№ 6

За даними досліджень рівень води в р. Горинь (над рівнем Балтійського моря) у травні 2020 року протягом місяця змінювався від 192,52 до 192,71 метра (мінімальне значення – 192,51; максимальне значення – 192,71; середнє – 192,58):

Температура води в р. Горинь у травні 2020 року протягом місяця змінювалась від 14,3 °С до 14,3°С (мінімальне значення – 13,5; максимальне значення – 16,3; середнє – 15,0):

Витрати* в р. Горинь у травні 2020 року протягом місяця змінювались від 4,74 до 7,09 м3/с (мінімальне значення – 4,56; максимальне значення – 7,09; середнє – 5,67):

Примітка: при розрахунку витрати води в р. Горинь, зокрема, застосовується коефіцієнт, що враховує наявність водоростей (розрахунок виконується за відповідною методикою).

Загальний стік р. Горинь за травень 2020 року склав 15,2 млн.м3 (травень 2019 року – 47,9 млн.м3).

Рівень води водойми-охолоджувача (при проектному рівні 203,0 м над рівнем Балтійського моря) у травні 2020 року протягом місяця змінювався від 201,70 до 201,65 метра (мінімальне значення – 201,62 максимальне значення – 201,70; середнє – 201,65):

Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 17,640 км2, об’єм води 93,600 млн.м3.

Температура води у водоймі-охолоджувачі у травні 2020 року протягом місяця змінювалась від 18,4 °С до 18,1 °С (мінімальне значення – 16,4; максимальне значення – 20,1; середнє – 18,0):

Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (м. Нетішин) у травні наступні:

Показник
Водойма-охолоджувач
р. Горинь
ГДК*
Твердість загальна, мг-екв/дм3
5,0
5,5
 -
Кальцій (Са2+), мг/дм3
64,13
80,16 180
Магній (Mg2+), мг/дм3
21,8718,23
 40
 Натрій (Na+), мг/дм3
97,816,3120
 Калій (K+), мг/дм3
11,96,5 50
 Бікарбонати (HCO3-), мг/дм3
292,8286,7
 -
 Карбонати (CO32-), мг/дм3
6,0 0 -
 Сухий залишок, мг/дм3
543
343 1000
 Сульфати (SO42-), мг/дм3
134,1
49,9 100
 Амоній, (NH4+), мг/дм3
0,290,41 0,5
 Нітрати (NO3-), мг/дм3
1,611,67 40
 Нітрити (NO2-), мг/дм3
0,020
0,070 0,08
 Фосфати (PO43-), мг/дм3
0,510,20
 0,25
 Нафтопродукти, мг/дм3
0,0220,043 0,05
 СПАР, мг/дм3
0,049
 0,031 0,1
 Залізо загальне, мг/дм3
< 0,10< 0,10
 0,1
 Окислюваність перманганатна, мгО/дм3
7,523,52 -
 Розчинений кисень (O2), мг/дм39,22
9,18  >4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений як довідковий для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод».

Як видно з вищенаведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у травні за окремими показниками краще якості води річки Горинь.

Основні складові водного балансу водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС представлені в таблиці:

Показник
травень 2020 р.
травень 2019 р.
 ПРИХІДНА ЧАСТИНА
 - акумуляція стоку р.Гнилий Ріг, млн.м3
 0,5633,162
 - забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води, млн.м3
0,405
не проводився
 - повернення води у водойму-охолоджувач з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води, млн.м3
1,591 1,799
 - скид очищених стічних вод, млн.м3 0,295286
 ВИТРАТНА ЧАСТИНА
 - скид зворотних вод у р. Вілія (басейн р. Горинь), млн.м3не проводився
не проводився

Протягом травня викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався відповідно до Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Перевищення затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не було. Загальна інформація щодо обсягів викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці.

  За травень 2020 р.
За травень 2019 р.
 Викинуто забруднюючих речовин (без СО2), т
2,854 3,157
 Викинуто СО2, т1,553
 1,218

За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у травні максимально-разова концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0 % від ГДК), максимально-разова концентрація окислів азоту склала <0,020 мг/м3 (<10,0 % від ГДК).
Усього за травень 2020 року випало 87,4 мм опадів. На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН (водневий показник) склало 7,10 одиниць.
Середньомісячна температура повітря «+11,6°С» (максимальна середньодобова - «+20,0°С», мінімальна - «+6,7°С»).