Стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у квітні 2020 року

2020-05-08

№ 5

За даними досліджень рівень води в р. Горинь (над рівнем Балтійського моря) у квітні 2020 року протягом місяця змінювався від 192,56 до 192,53 метра (мінімальне значення – 192,49; максимальне значення – 192,57; середнє – 192,54):

Температура води в р. Горинь у квітні 2020 року протягом місяця змінювалась від 6,8 °С до 14,2°С (мінімальне значення – 6,6; максимальне значення – 14,2; середнє – 10,2):

Витрати* в р. Горинь у квітні 2020 року протягом місяця змінювались від 5,46 до 4,92 м3/с (мінімальне значення – 4,20; максимальне значення – 5,64; середнє – 5,03):

Примітка: при розрахунку витрати води в р. Горинь, зокрема, застосовується коефіцієнт, що враховує наявність водоростей (розрахунок виконується за відповідною методикою).

Загальний стік р. Горинь за квітень 2020 року склав 13,0 млн.м3 (квітень 2019 року – 15,1 млн.м3).

Рівень води водойми-охолоджувача (при проектному рівні 203,0 м над рівнем Балтійського моря) у квітні 2020 року протягом місяця змінювався від 201,81 до 201,70 метра (мінімальне значення – 201,70 максимальне значення – 201,81; середнє – 201,77):

Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 17,726 км2, об’єм води 94,300 млн.м3.

Температура води у водоймі-охолоджувачі у квітні 2020 року протягом місяця змінювалась від 8,8 °С до 18,3 °С (мінімальне значення – 8,8; максимальне значення – 18,3; середнє – 13,8):

Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (м. Нетішин) у квітні наступні:

Показник
Водойма-охолоджувач
р. Горинь
ГДК*
Твердість загальна, мг-екв/дм3
4,7
5,9
 -
Кальцій (Са2+), мг/дм3
62,12
90,18 180
Магній (Mg2+), мг/дм3
19,4417,01
 40
 Натрій (Na+), мг/дм3
97,217,3120
 Калій (K+), мг/дм3
11,86,8 50
 Бікарбонати (HCO3-), мг/дм3
286,7305,0
 -
 Карбонати (CO32-), мг/дм3
6,0 1,5 -
 Сухий залишок, мг/дм3
530
377 1000
 Сульфати (SO42-), мг/дм3
135,7
62,4 100
 Амоній, (NH4+), мг/дм3
0,280,30 0,5
 Нітрати (NO3-), мг/дм3
1,803,46 40
 Нітрити (NO2-), мг/дм3
0,020
0,041 0,08
 Фосфати (PO43-), мг/дм3
0,5190,190
 0,25
 Нафтопродукти, мг/дм3
0,0210,030 0,05
 СПАР, мг/дм3
0,030
 0,027 0,1
 Залізо загальне, мг/дм3
< 0,10< 0,10
 0,1
 Окислюваність перманганатна, мгО/дм3
7,522,88 -
 Розчинений кисень (O2), мг/дм310,86
11,58  >4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений як довідковий для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод».

Як видно з вищенаведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у квітні за окремими показниками краще якості води річки Горинь.

Основні складові водного балансу водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС представлені в таблиці:

Показник
квітень 2020 р.
квітень 2019 р.
 ПРИХІДНА ЧАСТИНА
 - акумуляція стоку р.Гнилий Ріг, млн.м3
 0,4680,607
 - забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води, млн.м3
не проводився
не проводився
 - повернення води у водойму-охолоджувач з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води, млн.м3
 1,346 1,492
 - скид очищених стічних вод, млн.м3 0,311 0,305
 ВИТРАТНА ЧАСТИНА
 - скид зворотних вод у р. Вілія (басейн р. Горинь), млн.м3не проводився
не проводився

Протягом квітня викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався відповідно до Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Перевищення затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не було. Загальна інформація щодо обсягів викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці.

  За квітень 2020 р.
За квітень 2019 р.
 Викинуто забруднюючих речовин (без СО2), т
6,187 2,534
 Викинуто СО2, т3,286
 1,657

За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у квітні максимально-разова концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0 % від ГДК), максимально-разова концентрація окислів азоту склала <0,020 мг/м3 (<10,0 % від ГДК).
Усього за квітень 2020 року випало 6,0 мм опадів. На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН (водневий показник) склало 6,80 одиниць.
Середньомісячна температура повітря «+8,5°С» (максимальна середньодобова - «+15,8°С», мінімальна - «+0,7°С»).