Стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у березні 2020 року

2020-04-09

№ 4

За даними досліджень рівень води в р. Горинь (над рівнем Балтійського моря) у березні 2020 року протягом місяця змінювався від 192,61 до 192,57 метра (мінімальне значення – 192,53; максимальне значення – 192,62; середнє – 192,58):

Температура води в р. Горинь у березні 2020 року протягом місяця змінювалась від 4,1 °С до 6,5°С (мінімальне значення – 4,0; максимальне значення – 7,5; середнє – 6,0):

Витрати* в р. Горинь у березні 2020 року протягом місяця змінювались від 6,40 до 5,64 м3/с (мінімальне значення – 4,92; максимальне значення – 6,60; середнє – 5,85):

Примітка: при розрахунку витрати води в р. Горинь, зокрема, застосовується коефіцієнт, що враховує наявність водоростей (розрахунок виконується за відповідною методикою).

Загальний стік р. Горинь за березень 2020 року склав 15,7 млн.м3 (березень 2019 року – 20,6 млн.м3).

Рівень води водойми-охолоджувача (при проектному рівні 203,0 м над рівнем Балтійського моря) у березні 2020 року протягом місяця змінювався від 201,79 до 201,81 метра (мінімальне значення – 201,79 максимальне значення – 201,84; середнє – 201,82):

Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 17,922 км2, об’єм води 95,840 млн.м3.

Температура води у водоймі-охолоджувачі у березні 2020 року протягом місяця змінювалась від 7,9 °С до 8,2 °С (мінімальне значення – 7,2; максимальне значення – 11,6; середнє – 9,1):

Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (м. Нетішин) у березні наступні:

Показник
Водойма-охолоджувач
р. Горинь
ГДК*
Твердість загальна, мг-екв/дм3
4,8
6,7
 -
Кальцій (Са2+), мг/дм3
66,13
96,19 180
Магній (Mg2+), мг/дм3
18,2223,08
 40
 Натрій (Na+), мг/дм3
96,014,2120
 Калій (K+), мг/дм3
11,04,8 50
 Бікарбонати (HCO3-), мг/дм3
298,9323,3
 -
 Карбонати (CO32-), мг/дм3
4,5 1,2 -
 Сухий залишок, мг/дм3
525397 1000
 Сульфати (SO42-), мг/дм3
135,3
77,7 100
 Амоній, (NH4+), мг/дм3
0,1050,27 0,5
 Нітрати (NO3-), мг/дм3
2,064,80 40
 Нітрити (NO2-), мг/дм3
< 0,020
0,039 0,08
 Фосфати (PO43-), мг/дм3
0,620,09
 0,25
 Нафтопродукти, мг/дм3
0,0300,029 0,05
 СПАР, мг/дм3
0,029
 0,010 0,1
 Залізо загальне, мг/дм3
< 0,10< 0.10
 0,1
 Окислюваність перманганатна, мгО/дм3
7,203.20 -
 Розчинений кисень (O2), мг/дм310.72
12.94  >4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений як довідковий для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод».

Як видно з вищенаведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у березні за окремими показниками краще якості води річки Горинь.

Основні складові водного балансу водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС представлені в таблиці:

Показник
березень 2020 р.
березень 2019 р.
 ПРИХІДНА ЧАСТИНА
 - акумуляція стоку р.Гнилий Ріг, млн.м3
 0,8261,371
 - забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води, млн.м3
1,265
не проводився
 - повернення води у водойму-охолоджувач з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води, млн.м3
 1,639 1,737
 - скид очищених стічних вод, млн.м3 0,286 0,284
 ВИТРАТНА ЧАСТИНА
 - скид зворотних вод у р. Вілія (басейн р. Горинь), млн.м3не проводився
не проводився

Протягом березня викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався відповідно до Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Перевищення затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не було. Загальна інформація щодо обсягів викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці.

  За березень 2020 р.
За березень 2019 р.
 Викинуто забруднюючих речовин (без СО2), т
2,772 2,816
 Викинуто СО2, т0
 0

За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у березні максимально-разова концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0 % від ГДК), максимально-разова концентрація окислів азоту склала <0,020 мг/м3 (<10,0 % від ГДК).
Усього за березень 2020 року випало 16,4 мм опадів. На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН (водневий показник) склало 6,75 одиниць.
Середньомісячна температура повітря «+4,7°С» (максимальна середньодобова - «+10,6°С», мінімальна - «-1,7°С»).