Стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у лютому 2020 року

2020-03-17

№ 3

За даними досліджень рівень води в р. Горинь (над рівнем Балтійського моря) у лютому 2020 року протягом місяця змінювався від 192,58 до 192,59 метра (мінімальне значення – 192,52; максимальне значення – 192,62; середнє – 192,60):

Температура води в р. Горинь у лютому 2020 року протягом місяця змінювалась від 2,2 °С до 4,0°С (мінімальне значення – 1,3; максимальне значення – 4,2; середнє – 2,6):

Витрати* в р. Горинь у лютому 2020 року протягом місяця змінювались від 5,82 до 6,00 м3/с (мінімальне значення – 5,64; максимальне значення – 6,60; середнє – 6,11):

Примітка: при розрахунку витрати води в р. Горинь, зокрема, застосовується коефіцієнт, що враховує наявність водоростей (розрахунок виконується за відповідною методикою).

Загальний стік р. Горинь за лютий 2020 року склав 15,3 млн.м3 (лютий 2019 року – 22,0 млн.м3).

Рівень води водойми-охолоджувача (при проектному рівні 203,0 м над рівнем Балтійського моря) у лютому 2020 року протягом місяця змінювався від 201,65 до 201,78 метра (мінімальне значення – 201,65 максимальне значення – 201,78; середнє – 201,73):

Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 17,867 км2, об’єм води 95,420 млн.м3.

Температура води у водоймі-охолоджувачі у лютому 2020 року протягом місяця змінювалась від 7,6 °С до 7,6 °С (мінімальне значення – 3,2; максимальне значення – 8,7; середнє – 6,2):

Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (м. Нетішин) у лютому наступні:

Показник
Водойма-охолоджувач
р. Горинь
ГДК*
Твердість загальна, мг-екв/дм3
5,0
6,9
 -
Кальцій (Са2+), мг/дм3
66,1
102,2 180
Магній (Mg2+), мг/дм3
20,721,8
 40
 Натрій (Na+), мг/дм3
98,014,0120
 Калій (K+), мг/дм3
11,25,0 50
 Бікарбонати (HCO3-), мг/дм3
286,7335,5
 -
 Карбонати (CO32-), мг/дм3
4,2 1,2 -
 Сухий залишок, мг/дм3
550404 1000
 Сульфати (SO42-), мг/дм3
149,7
66,7 100
 Амоній, (NH4+), мг/дм3
0,300,22 0,5
 Нітрати (NO3-), мг/дм3
2,260,496 40
 Нітрити (NO2-), мг/дм3
0,021
0,064 0,08
 Фосфати (PO43-), мг/дм3
0,640,19
 0,25
 Нафтопродукти, мг/дм3
0,0300,030 0,05
 СПАР, мг/дм3
0,037
 0,010 0,1
 Залізо загальне, мг/дм3
< 0,100,131 0,1
 Окислюваність перманганатна, мгО/дм3
7,526,56 -
 Розчинений кисень (O2), мг/дм37,7414,8  >4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений як довідковий для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод».

Як видно з вищенаведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у лютому за окремими показниками краще якості води річки Горинь.

Основні складові водного балансу водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС представлені в таблиці:

Показник
лютий 2020 р.
лютий 2019 р.
 ПРИХІДНА ЧАСТИНА
 - акумуляція стоку р.Гнилий Ріг, млн.м3
 0,7881,706
 - забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води, млн.м3
1,497
не проводився
 - повернення води у водойму-охолоджувач з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води, млн.м3
 1,477 1,507
 - скид очищених стічних вод, млн.м3 0,276 0,262
 ВИТРАТНА ЧАСТИНА
 - скид зворотних вод у р. Вілія (басейн р. Горинь), млн.м3не проводився
не проводився

Протягом лютого викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався відповідно до Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Перевищення затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не було. Загальна інформація щодо обсягів викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці.

  За лютий 2020 р.
За лютий 2019 р.
 Викинуто забруднюючих речовин (без СО2), т
2,471 4,379
 Викинуто СО2, т0
 0

За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у лютому максимально-разова концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0 % від ГДК), максимально-разова концентрація окислів азоту склала <0,020 мг/м3 (<10,0 % від ГДК).
Усього за лютий 2020 року випало 27,2 мм опадів. На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН (водневий показник) склало 7,2 одиниць.
Середньомісячна температура повітря «+2,1°С» (максимальна середньодобова - «+7,7°С», мінімальна - «-4,4°С»).