Стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у жовтні 2020 року

2020-11-17

№ 11

За даними досліджень рівень води в р. Горинь (над рівнем Балтійського моря) у жовтні 2020 року протягом місяця змінювався від 192,80 до 192,67 метра (мінімальне значення – 192,65; максимальне значення – 192,85; середнє – 192,76):

Температура води в р. Горинь у жовтні 2020 року протягом місяця змінювалась від 16,2 °С до 11,1°С (мінімальне значення – 11,1; максимальне значення – 16,6; середнє – 13,9):

Витрати* в р. Горинь у жовтні 2020 року протягом місяця змінювались від 6,97 до 7,07 м3/с (мінімальне значення – 6,34; максимальне значення – 8,97; середнє – 7,69):

Примітка: при розрахунку витрати води в р. Горинь, зокрема, застосовується коефіцієнт, що враховує наявність водоростей (розрахунок виконується за відповідною методикою).

Загальний стік р. Горинь за жовтень 2020 року склав 20,6 млн.м3 (вересень 2019 року – 17,8 млн.м3).

Рівень води водойми-охолоджувача (при проектному рівні 203,0 м над рівнем Балтійського моря) у жовтні 2020 року протягом місяця змінювався від 201,71 до 201,95 метра (мінімальне значення – 201,71 максимальне значення – 201,95; середнє – 201,85):

Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 18,193 км2, об’єм води 97,800 млн.м3.

Температура води у водоймі-охолоджувачі у жовтні 2020 року протягом місяця змінювалась від 17,9 °С до 14,4 °С (мінімальне значення – 14,4; максимальне значення – 20,4; середнє – 17,0):

Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (м. Нетішин) у жовтні наступні:

Показник
Водойма-охолоджувач
р. Горинь
ГДК*
Твердість загальна, мг-екв/дм3
5,0
5,5
 -
Кальцій (Са2+), мг/дм3
64,13
78,16 180
Магній (Mg2+), мг/дм3
21,8719,44
 40
 Натрій (Na+), мг/дм3
86,313,9120
 Калій (K+), мг/дм3
10,34,0 50
 Бікарбонати (HCO3-), мг/дм3
298,9280,6
 -
 Карбонати (CO32-), мг/дм3
6,0
 0 -
 Сухий залишок, мг/дм3
522
335 1000
 Сульфати (SO42-), мг/дм3
119,6
43,7 100
 Амоній, (NH4+), мг/дм3
0,230,20 0,5
 Нітрати (NO3-), мг/дм3
0,222,78 40
 Нітрити (NO2-), мг/дм3
< 0,02
0,16 0,08
 Фосфати (PO43-), мг/дм3
1,100,40
 0,25
 Нафтопродукти, мг/дм3
0,0250,024 0,05
 СПАР, мг/дм3
0,016
 0,064 0,1
 Залізо загальне, мг/дм3
< 0,10< 0,10
 0,1
 Окислюваність перманганатна, мгО/дм3
8,483,68 -
 Розчинений кисень (O2), мг/дм37,6
7,41  >4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений як довідковий для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод».

Як видно з вищенаведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у жовтні за окремими показниками краще якості води річки Горинь.

Основні складові водного балансу водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС представлені в таблиці:

Показник
жовтень 2020 р.
жовтень 2019 р.
 ПРИХІДНА ЧАСТИНА
 - акумуляція стоку р.Гнилий Ріг, млн.м3
 0,6950,269
 - забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води, млн.м3
4,500
не проводився
 - повернення води у водойму-охолоджувач з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води, млн.м3
1,6561,482
 - скид очищених стічних вод, млн.м3 0,3040,3488
 ВИТРАТНА ЧАСТИНА
 - скид зворотних вод у р. Вілія (басейн р. Горинь), млн.м3не проводився
не проводився

Протягом жовтня викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався відповідно до Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Перевищення затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не було. Загальна інформація щодо обсягів викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці.

  За жовтень 2020 р.
За жовтень 2019 р.
 Викинуто забруднюючих речовин (без СО2), т
2,692 3,363
 Викинуто СО2, т0
9,594

За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у жовтні максимально-разова концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0 % від ГДК), максимально-разова концентрація окислів азоту склала <0,020 мг/м3 (<10,0 % від ГДК).
Усього за жовтень 2020 року випало 80,2 мм опадів. На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН (водневий показник) склало 7,30 одиниць.
Середньомісячна температура повітря «+12,1°С» (максимальна середньодобова - «+18,6°С», мінімальна - «+6,1°С»).