Стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у січні 2020 року

2020-02-20

№ 2

За даними досліджень рівень води в р. Горинь (над рівнем Балтійського моря) у січні 2020 року протягом місяця змінювався від 192,59 до 192,58 метра (мінімальне значення – 192,56; максимальне значення – 192,62; середнє – 192,58):

Температура води в р. Горинь у січні 2020 року протягом місяця змінювалась від 2,5 °С до 2,0°С (мінімальне значення – 1,1; максимальне значення – 2,5; середнє – 1,8):

Витрати* в р. Горинь у січні 2020 року протягом місяця змінювались від 6,00 до 6,00 м3/с (мінімальне значення – 5,46; максимальне значення – 6,60; середнє – 5,91):

Примітка: при розрахунку витрати води в р. Горинь, зокрема, застосовується коефіцієнт, що враховує наявність водоростей (розрахунок виконується за відповідною методикою).

Загальний стік р. Горинь за січень 2020 року склав 15,8 млн.м3 (січень 2019 року – 22,2 млн.м3).

Рівень води водойми-охолоджувача (при проектному рівні 203,0 м над рівнем Балтійського моря) у січні 2020 року протягом місяця змінювався від 201,64 до 201,65 метра (мінімальне значення – 201,64; максимальне значення – 201,66; середнє – 201,65):

Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 17,640 км2, об’єм води 93,600 млн.м3.

Температура води у водоймі-охолоджувачі у січні 2020 року протягом місяця змінювалась від 6,4 °С до 6,6 °С (мінімальне значення – 4,4; максимальне значення – 7,4; середнє – 5,8):

Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (м. Нетішин) у січні наступні:

Показник
Водойма-охолоджувач
р. Горинь
ГДК*
Твердість загальна, мг-екв/дм3
4,60
6,70 -
Кальцій (Са2+), мг/дм3
62,15
106,2 180
Магній (Mg2+), мг/дм3
18,2317,0
 40
 Натрій (Na+), мг/дм3
96,513,0120
 Калій (K+), мг/дм3
11,04,8 50
 Бікарбонати (HCO3-), мг/дм3
283,6356,8
 -
 Карбонати (CO32-), мг/дм3
9,0 0 -
 Сухий залишок, мг/дм3
519387 1000
 Сульфати (SO42-), мг/дм3
122,4
34,3 100
 Амоній, (NH4+), мг/дм3
0,290,28 0,5
 Нітрати (NO3-), мг/дм3
1,778,27 40
 Нітрити (NO2-), мг/дм3
 0,026
0,020 0,08
 Фосфати (PO43-), мг/дм3
0,710,39
 0,25
 Нафтопродукти, мг/дм3
0,0310,030 0,05
 СПАР, мг/дм3
0,010
 0,010 0,1
 Залізо загальне, мг/дм3
< 0,100,192 0,1
 Окислюваність перманганатна, мгО/дм3
6,881,52 -
 Розчинений кисень (O2), мг/дм311,5011,10  >4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений як довідковий для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод».

Як видно з вищенаведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у січні за окремими показниками краще якості води річки Горинь.

Основні складові водного балансу водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС представлені в таблиці:

Показник
січень 2020 р.
січень 2019 р.
 ПРИХІДНА ЧАСТИНА
 - акумуляція стоку р.Гнилий Ріг, млн.м3
 0,7051,279
 - забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води, млн.м3
0,548
не проводився
 - повернення води у водойму-охолоджувач з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води, млн.м3
 1,391 1,644
 - скид очищених стічних вод, млн.м3 0,316 0,305
 ВИТРАТНА ЧАСТИНА
 - скид зворотних вод у р. Вілія (басейн р. Горинь), млн.м3не проводився
не проводився

Протягом січня викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався відповідно до Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Перевищення затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не було. Загальна інформація щодо обсягів викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці.

  За січень 2020 р.
За січень 2019 р.
 Викинуто забруднюючих речовин (без СО2), т
2,685 2,602
 Викинуто СО2, т0
 0

За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у січні максимально-разова концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0 % від ГДК), максимально-разова концентрація окислів азоту склала <0,020 мг/м3 (<10,0 % від ГДК).
Усього за січень 2020 року випало 15,0 мм опадів. На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН (водневий показник) склало 7,1 одиниць.
Середньомісячна температура повітря «+0,8°С» (максимальна середньодобова - «+4,9°С», мінімальна - «-3,8°С»).