Нерадіаційні впливи

Стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у жовтні 2019 року

2019-11-18

№ 11

За даними досліджень рівень води в р. Горинь (над рівнем Балтійського моря) у жовтні 2019 року протягом місяця змінювався від 192,69 до 192,59 метра (мінімальне значення – 192,57; максимальне значення – 192,69; середнє – 192,62):

Температура води в р. Горинь у жовтні 2019 року протягом місяця змінювалась від 13,8 °С до 9,9°С (мінімальне значення – 9,9; максимальне значення – 14,1; середнє – 12,0):

Витрати* в р. Горинь у жовтні 2019 року протягом місяця змінювались від 8,00 до 6,00 м3/с (мінімальне значення – 5,60; максимальне значення – 8,00; середнє – 6,63):

Примітка: при розрахунку витрати води в р. Горинь, зокрема, застосовується коефіцієнт, що враховує наявність водоростей (розрахунок виконується за відповідною методикою).

Загальний стік р. Горинь за жовтень 2019 року склав 17,8 млн.м3 (жовтень 2018 року – 18,0 млн.м3).

Рівень води водойми-охолоджувача (при проектному рівні 203,0 м над рівнем Балтійського моря) у жовтні 2019 року протягом місяця змінювався від 201,58 до 201,57 метра (мінімальне значення – 201,57; максимальне значення – 201,59; середнє – 201,57):

Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 17,508 км2, об’єм води 92,480 млн.м3.

Температура води у водоймі-охолоджувачі у жовтні 2019 року протягом місяця змінювалась від 16,1 °С до 10,1 °С (мінімальне значення – 10,1; максимальне значення – 16,6; середнє – 13,7):

Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (м. Нетішин) у жовтні наступні:

Показник
Водойма-охолоджувач
р. Горинь
ГДК*
Твердість загальна, мг-екв/дм3
4,65,3 -
Кальцій (Са2+), мг/дм3
58,178,2 180
Магній (Mg2+), мг/дм3
20,717,0
 40
 Натрій (Na+), мг/дм3
91,312,1120
 Калій (K+), мг/дм3
9,25,1 50
 Бікарбонати (HCO3-), мг/дм3
265,35277,55 -
 Карбонати (CO32-), мг/дм3
12,0 0 -
 Сухий залишок, мг/дм3
504314 1000
 Сульфати (SO42-), мг/дм3
122,6
40,7 100
 Амоній, (NH4+), мг/дм3
0,1590,206 0,5
 Нітрати (NO3-), мг/дм3
0,163,34 40
 Нітрити (NO2-), мг/дм3
 < 0,020
0,162 0,08
 Фосфати (PO43-), мг/дм3
1,0420,283
 0,25
 Нафтопродукти, мг/дм3
0,0100,022 0,05
 СПАР, мг/дм3
0,023
 0,022 0,1
 Залізо загальне, мг/дм3
0,104<0,100 0,1
 Окислюваність перманганатна, мгО/дм3
6.562.88 -
 Розчинений кисень (O2), мг/дм38,697.77  >4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений як довідковий для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод».

Як видно з вищенаведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у жовтні за окремими показниками краще якості води річки Горинь.

Основні складові водного балансу водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС представлені в таблиці:

Показник
жовтень 2019 р. 
жовтень 2018 р.
 ПРИХІДНА ЧАСТИНА
 - акумуляція стоку р.Гнилий Ріг, млн.м3
 0,2690,290
 - забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води, млн.м3
не проводився
не проводився
 - повернення води у водойму-охолоджувач з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води, млн.м3
 1,482 1,526
 - скид очищених стічних вод, млн.м3 0,348 0,333
 ВИТРАТНА ЧАСТИНА
 - скид зворотних вод у р. Вілія (басейн р. Горинь), млн.м3не проводився
не проводився

Протягом жовтня викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався відповідно до Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Перевищення затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не було. Загальна інформація щодо обсягів викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці.

  За жовтень 2019 р.
За жовтень 2018 р.
 Викинуто забруднюючих речовин (без СО2), т
3,363 2,990
 Викинуто СО2, т9,594
 0,0

За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у жовтні максимально-разова концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0 % від ГДК), максимально-разова концентрація окислів азоту склала <0,020 мг/м3 (<10,0 % від ГДК).
Усього за жовтень 2019 року випало 10,6 мм опадів. На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН (водневий показник) склало 7,35 одиниць.
Середньомісячна температура повітря «+9,9°С» (максимальна середньодобова - «+17,5°С», мінімальна - «+0,9°С»).