Нерадіаційні впливи

Стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у серпні 2019 року

2019-09-09

№ 09

За даними досліджень рівень води в р. Горинь (над рівнем Балтійського моря) в серпні 2019 року протягом місяця змінювався від 192,59 до 192,50 метра (мінімальне значення – 192,50; максимальне значення – 192,65; середнє – 192,56):

Температура води в р. Горинь у серпні 2019 року протягом місяця змінювалась від 23,1 °С до 22,7°С (мінімальне значення – 20,6; максимальне значення – 23,1; середнє – 22,0):

Витрати в р. Горинь у серпні 2019 року протягом місяця змінювались від 6,00 до 4,20 м3/с (мінімальне значення – 4,20; максимальне значення – 7,20; середнє – 5,50):

Примітка: при розрахунку витрати води в р. Горинь, зокрема, застосовується коефіцієнт, що враховує наявність водоростей (розрахунок виконується за відповідною методикою).

Загальний стік р. Горинь за серпень 2019 року склав 14,7 млн.м3 (серпень 2018 року – 14,0 млн.м3).

Рівень води водойми-охолоджувача (при проектному рівні 203,0 м над рівнем Балтійського моря) у серпні 2019 року протягом місяця змінювався від 201,90 до 201,76 метра (мінімальне значення – 201,76; максимальне значення – 201,90; середнє – 201,84):

Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 17,831 км2, об’єм води 95,140 млн.м3.

Температура води у водоймі-охолоджувачі у серпні 2019 року протягом місяця змінювалась від 27,6 °С до 25,9 °С (мінімальне значення – 21,4; максимальне значення – 27,6; середнє – 24,6):

Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (м. Нетішин) у серпні наступні:

Показник
Водойма-охолоджувач
р. Горинь
ГДК*
Твердість загальна, мг-екв/дм3
4,44,8 -
Кальцій (Са2+), мг/дм3
58,176,2 180
Магній (Mg2+), мг/дм3
18,212,2 40
 Натрій (Na+), мг/дм3
87,510,1120
 Калій (K+), мг/дм3
8,84,0 50
 Бікарбонати (HCO3-), мг/дм3
268,4274,5 -
 Карбонати (CO32-), мг/дм3
15,0 0 -
 Сухий залишок, мг/дм3
480283 1000
 Сульфати (SO42-), мг/дм3
110,025,0 100
 Амоній, (NH4+), мг/дм3
2,51,9 0,5
 Нітрати (NO3-), мг/дм3
0,11,50 40
 Нітрити (NO2-), мг/дм3
 < 0,02
0,112 0,08
 Фосфати (PO43-), мг/дм3
 0,770,34
 0,25
 Нафтопродукти, мг/дм3
 0,012 0,029 0,05
 СПАР, мг/дм3
 0,042 0,036 0,1
 Залізо загальне, мг/дм3
 0,106 0,207 0,1
 Окислюваність перманганатна, мгО/дм3
7,683,04 -
 Розчинений кисень (O2), мг/дм39,645,18  >4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений як довідковий для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод».

Як видно з вищенаведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача в серпні за окремими показниками краще якості води річки Горинь.

Основні складові водного балансу водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС представлені в таблиці:

Показник
серпень 2019 р. 
серпень 2018 р.
 ПРИХІДНА ЧАСТИНА
 - акумуляція стоку р.Гнилий Ріг, млн.м3
 0,3400,353
 - забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води, млн.м3
не проводився
0,313
 - повернення води у водойму-охолоджувач з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води, млн.м3
 1,556 1,568
 - скид очищених стічних вод, млн.м3 0,305 0,303
 ВИТРАТНА ЧАСТИНА
 - скид зворотних вод у р. Вілія (басейн р. Горинь), млн.м3не проводився
не проводився

Протягом серпня викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався відповідно до Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Перевищення затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не було. Загальна інформація щодо обсягів викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці.

  За серпень 2019 р.
За серпень 2018 р.
 Викинуто забруднюючих речовин (без СО2), т
 2,876 2,835
 Викинуто СО2, т1,066
 3,044

За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що в серпні максимально-разова концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0 % від ГДК), максимально-разова концентрація окислів азоту склала <0,020 мг/м3 (<10,0 % від ГДК).
Усього за серпень 2019 року випало 50,0 мм опадів. На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН (водневий показник) склало 6,55 одиниць.
Середньомісячна температура повітря «+19,8°С» (максимальна середньодобова - «+25,1°С», мінімальна - «+14,9°С»).