Нерадіаційні впливи

Стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у травні 2019 року

2019-06-10

№ 06

За даними досліджень рівень води в р. Горинь (над рівнем Балтійського моря) в травні 2019 року протягом місяця змінювався від 192,61 до 193,25 метра (мінімальне значення – 192,61; максимальне значення – 194,00; середнє – 193,24):

Температура води в р. Горинь у травні 2019 року протягом місяця змінювалась від 14,5 °С до 20,8°С (мінімальне значення – 13,4; максимальне значення – 20,8; середнє – 16,7):

Витрати в р. Горинь в травні 2019 року протягом місяця змінювались від 5,34 до 18,2 м3/с (мінімальне значення – 5,34; максимальне значення – 33,0; середнє – 17,9):

Загальний стік р. Горинь за травень 2019 року склав 47,9 млн.м3 (травень 2018 року – 17,3 млн.м3).

Рівень води водойми-охолоджувача (при проектному рівні 203,0 м над рівнем Балтійського моря) в травні 2019 року протягом місяця змінювався від 201,92 до 202,09 метра (мінімальне значення – 201,92; максимальне значення – 202,09; середнє – 202,01):

Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 18,494 км2, об’єм води 99,975 млн.м3.

Температура води у водоймі-охолоджувачі в травні 2019 року протягом місяця змінювалась від 14,3 °С до 21,8 °С (мінімальне значення – 14,3; максимальне значення – 23,6; середнє – 18,9):

Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (м. Нетішин) у травні наступні:

Показник
Водойма-охолоджувач
р. Горинь
ГДК*
Твердість загальна, мг-екв/дм3
5,15,60 -
Кальцій (Са2+), мг/дм3
 68,183,2 180
Магній (Mg2+), мг/дм3
 20,717,6 40
 Натрій (Na+), мг/дм3
92,49,6120
 Калій (K+), мг/дм3
12,14,9 50
 Бікарбонати (HCO3-), мг/дм3
 311,1292,8 -
 Карбонати (CO32-), мг/дм3
0 0 -
 Сухий залишок, мг/дм3
544340 1000
 Сульфати (SO42-), мг/дм3
146,048,5 100
 Амоній, (NH4+), мг/дм3
0,25 0,23 0,5
 Нітрати (NO3-), мг/дм3
0,692,4 40
 Нітрити (NO2-), мг/дм3
 < 0,02
0,12 0,08
 Фосфати (PO43-), мг/дм3
 0,430,200
 0,25
 Нафтопродукти, мг/дм3
 0,012 0,010 0,05
 СПАР, мг/дм3
 0,046 0,020 0,1
 Залізо загальне, мг/дм3
 <0,1 0,215 0,1
 Окислюваність перманганатна, мгО/дм3
8,64 4,96 -
 Розчинений кисень (O2), мг/дм3 10,04 7,00  >4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений як довідковий для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод».

Як видно з вищенаведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача в травні за окремими показниками краще якості води річки Горинь.

Основні складові водного балансу водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС представлені в таблиці:

Показник
травень 2019 р. 
травень2018 р.
 ПРИХІДНА ЧАСТИНА
 - акумуляція стоку р.Гнилий Ріг, млн.м3
 3,1620,552
 - забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води, млн.м3
не проводився
 2,000
 - повернення води у водойму-охолоджувач з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води, млн.м3
 1,799 1,684
 - скид очищених стічних вод, млн.м3 0,286 0,320
 ВИТРАТНА ЧАСТИНА
 - скид зворотних вод у р. Вілія (басейн р. Горинь), млн.м3не проводився
не проводився

Протягом травня викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався відповідно до Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Перевищення затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не було. Загальна інформація щодо обсягів викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці.

  За травень 2019 р.
За травень 2018 р.
 Викинуто забруднюючих речовин (без СО2), т
 3,157 3,287
 Викинуто СО2, т 1,218 0,0

За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що в травні максимально-разова концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0 % від ГДК), максимально-разова концентрація окислів азоту склала <0,020 мг/м3 (<10,0 % від ГДК).
Усього за травень 2019 року випало 151,2 мм опадів. На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН (водневий показник) склало 7,6 одиниць.
Середньомісячна температура повітря «+14,9°С» (максимальна середньодобова - «+23,9°С», мінімальна - «+6,3°С»).