Екологічний стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у квітні 2019 року

2019-05-27

№ 05

За даними досліджень рівень води в р. Горинь (над рівнем Балтійського моря) у квітні 2019 року протягом місяця змінювався від 192,69 до 192,61 метра (мінімальне значення – 192,60; максимальне значення – 192,69; середнє – 192,63):

Температура води в р. Горинь у квітні 2019 року протягом місяця змінювалась від 7,6 °С до 15,5 °С (мінімальне значення – 7,3; максимальне значення – 15,8; середнє – 10,9):

Витрати в р. Горинь в квітні 2019 року протягом місяця змінювались від 7,10 до 5,34 м3/с (мінімальне значення – 5,12; максимальне значення – 7,10; середнє – 5,81):

Загальний стік р. Горинь за квітень 2019 року склав 15,1 млн.м3 (квітень 2018 року – 31 млн.м3).

Рівень води водойми-охолоджувача (при проектному рівні 203,0 м над рівнем Балтійського моря) у квітні 2019 року протягом місяця змінювався від 201,95 до 201,91 метра (мінімальне значення – 201,88; максимальне значення – 201,95; середнє – 201,91):

Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 18,113 км2, об’єм води 97,240 млн.м3.

Температура води у водоймі-охолоджувачі в квітні 2019 року протягом місяця змінювалась від 12,0 °С до 15,2 °С (мінімальне значення – 8,7; максимальне значення – 17,7; середнє – 12,4):

Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (м. Нетішин) у квітні наступні:

Показник
Водойма-охолоджувач
р. Горинь
ГДК*
Твердість загальна, мг-екв/дм3
 5,1 6,10 -
Кальцій (Са2+), мг/дм3
 72,1 96,2 180
Магній (Mg2+), мг/дм3
 18,2 15,8 40
 Натрій (Na+), мг/дм3
 76,0 11,7120
 Калій (K+), мг/дм3
 12,9 5,5 50
 Бікарбонати (HCO3-), мг/дм3
 298,9 311,1 -
 Карбонати (CO32-), мг/дм3
 9,0 0 -
 Сухий залишок, мг/дм3
 524 360 1000
 Сульфати (SO42-), мг/дм3
136,0 49,0 100
 Амоній, (NH4+), мг/дм3
 0,14 0,16 0,5
 Нітрати (NO3-), мг/дм3
 2,1 5,75 40
 Нітрити (NO2-), мг/дм3
 < 0,02 0,182 0,08
 Фосфати (PO43-), мг/дм3
 0,460,087
 0,25
 Нафтопродукти, мг/дм3
 0,025 0,065 0,05
 СПАР, мг/дм3
 0,018 0,025 0,1
 Залізо загальне, мг/дм3
 <0,1 0,182 0,1
 Окислюваність перманганатна, мгО/дм3
 7,68 3,52 -
 Розчинений кисень (O2), мг/дм3 10,45 11,85  >4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений як довідковий для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод».

Як видно з вищенаведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача в квітні за окремими показниками краще якості води річки Горинь.

Основні складові водного балансу водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС представлені в таблиці:

Показник
Квітень 2019 р. 
Квітень 2018 р.
 ПРИХІДНА ЧАСТИНА
 - акумуляція стоку р.Гнилий Ріг, млн.м3
 0,607 1,556
 - забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води, млн.м3
не проводився
 не проводився
 - повернення води у водойму-охолоджувач з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води, млн.м3
 1,492 1,645
 - скид очищених стічних вод, млн.м3 0,305 0,311
 ВИТРАТНА ЧАСТИНА
 - скид зворотних вод у р. Вілія (басейн р. Горинь), млн.м3не проводився
не проводився

Протягом квітня викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався відповідно до Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Перевищення затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не було. Загальна інформація щодо обсягів викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці.

  За квітень 2019 р.
За квітень 2018 р.
 Викинуто забруднюючих речовин (без СО2), т
 2,534 3,204
 Викинуто СО2, т 1,657 1,522

За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що в квітні максимально-разова концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0 % від ГДК), максимально-разова концентрація окислів азоту склала <0,020 мг/м3 (<10,0 % від ГДК).
Усього за квітень 2019 року випало 28,8 мм опадів. На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН (водневий показник) склало 6,7 одиниць.
Середньомісячна температура повітря «+10,3°С» (максимальна середньодобова - «+18,4°С», мінімальна - «+3,7°С»).