Нерадіаційні впливи

Екологічний стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у березні 2019 року

2019-04-15

№ 04

За даними досліджень рівень води в р. Горинь (над рівнем Балтійського моря) в березні 2019 року протягом місяця змінювався від 192,77 до 192,71 метра (мінімальне значення – 192,68; максимальне значення – 192,80; середнє – 192,72):

Температура води в р. Горинь в березні 2019 року протягом місяця змінювалась від 2,6 °С до 7,1 °С (мінімальне значення – 2,6; максимальне значення – 7,1; середнє – 5,2):

Витрати в р. Горинь в березні 2019 року протягом місяця змінювались від 8,86 до 7,54 м3/с (мінімальне значення – 6,88; максимальне значення – 9,52; середнє – 7,68):

Загальний стік р. Горинь за березень 2019 року склав 20,6 млн.м3 (березень 2018 року – 40,4 млн.м3).

Рівень води водойми-охолоджувача (при проектному рівні 203,0 м над рівнем Балтійського моря) в березні 2019 року протягом місяця змінювався від 201,94 до 201,95 метра (мінімальне значення – 201,94; максимальне значення – 201,95; середнє – 201,94):

Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 18,193 км2, об’єм води 97,800 млн.м3.

Температура води у водоймі-охолоджувачі в березні 2019 року протягом місяця змінювалась від 5,9 °С до 11,8 °С (мінімальне значення – 4,4; максимальне значення – 11,8; середнє – 8,9):

Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (м. Нетішин) у березні наступні:

Показник
Водойма-охолоджувач
р. Горинь
ГДК*
Твердість загальна, мг-екв/дм3
 5,15 6,60 -
Кальцій (Са2+), мг/дм3
 72,1 106,2 180
Магній (Mg2+), мг/дм3
 18,8 15,8 40
 Натрій (Na+), мг/дм3
 78,0 10,5120
 Калій (K+), мг/дм3
 11,6 4,6 50
 Бікарбонати (HCO3-), мг/дм3
 292,8 341,6 -
 Карбонати (CO32-), мг/дм3
 12,0 0 -
 Сухий залишок, мг/дм3
 528 382 1000
 Сульфати (SO42-), мг/дм3
141,0 41,8 100
 Амоній, (NH4+), мг/дм3
 0,16 0,17 0,5
 Нітрати (NO3-), мг/дм3
 0,80 8,39 40
 Нітрити (NO2-), мг/дм3
 0,02 0,04 0,08
 Фосфати (PO43-), мг/дм3
 0,550,13
 0,25
 Нафтопродукти, мг/дм3
 0,032 0,017 0,05
 СПАР, мг/дм3
 0,037 0,022 0,1
 Залізо загальне, мг/дм3
 <0,1 0,2 0,1
 Окислюваність перманганатна, мгО/дм3
 7,2 4,16 -
 Розчинений кисень (O2), мг/дм3 11,54 12,94  >4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений як довідковий для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод».

Як видно з вищенаведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача в березні за окремими показниками краще якості води річки Горинь.

Основні складові водного балансу водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС представлені в таблиці:

Показник
Березень 2019 р. 
Березень 2018 р.
 ПРИХІДНА ЧАСТИНА
 - акумуляція стоку р.Гнилий Ріг, млн.м3
 1,371 2,251
 - забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води, млн.м3
не проводився
 2,000
 - повернення води у водойму-охолоджувач з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води, млн.м3
 1,737 1,762
 - скид очищених стічних вод, млн.м3 0,284 0,302
 ВИТРАТНА ЧАСТИНА
 - скид зворотних вод у р. Вілія (басейн р. Горинь), млн.м3не проводився
не проводився

Протягом березня викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався відповідно до Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Перевищення затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не було. Загальна інформація щодо обсягів викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці.

  За березень 2019 р.
За березень 2018 р.
 Викинуто забруднюючих речовин (без СО2), т
 2,816 3,344
 Викинуто СО2, т 0 0

За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що в березні максимально-разова концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0 % від ГДК), максимально-разова концентрація окислів азоту склала <0,020 мг/м3 (<10,0 % від ГДК).
Усього за березень 2019 року випало 27,6 мм опадів. На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН (водневий показник) склало 6,8 одиниць.
Середньомісячна температура повітря «+4,8°С» (максимальна середньодобова - «+10,5°С», мінімальна - «-2,8°С»).