Нерадіаційні впливи

Екологічний стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у лютому 2019 року

2019-03-13

№ 03

За даними досліджень рівень води в р. Горинь (над рівнем Балтійського моря) в лютому 2019 року протягом місяця змінювався від 192,70 до 192,76 метра (мінімальне значення – 192,70; максимальне значення – 192,87; середнє – 192,78):

Температура води в р. Горинь в лютому 2019 року протягом місяця змінювалась від 0,6 °С до 3,1 °С (мінімальне значення – 0,6; максимальне значення – 3,1; середнє – 1,8):

Витрати в р. Горинь в лютому 2019 року протягом місяця змінювались від 7,32 до 8,64 м3/с (мінімальне значення – 7,32; максимальне значення – 11,1; середнє – 9,1):

Загальний стік р. Горинь за лютий 2019 року склав 22,010 млн.м3 (лютий 2018 року – 24,017 млн.м3).

Рівень води водойми-охолоджувача (при проектному рівні 203,0 м над рівнем Балтійського моря) в лютому 2019 року протягом місяця змінювався від 201,91 до 201,94 метра (мінімальне значення – 201,91; максимальне значення – 201,94; середнє – 201,93):

Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 18,172 км2, об’єм води 97,660 млн.м3.

Температура води у водоймі-охолоджувачі в лютому 2019 року протягом місяця змінювалась від 3,0 °С до 6,0 °С (мінімальне значення – 3,0; максимальне значення – 9,0; середнє – 5,9):

Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (м. Нетішин) у лютому наступні:

Показник
Водойма-охолоджувач
р. Горинь
ГДК*
Твердість загальна, мг-екв/дм3
 5,1 7,10 -
Кальцій (Са2+), мг/дм3
 72,1 116,2 180
Магній (Mg2+), мг/дм3
 18,2 15,8 40
 Натрій (Na+), мг/дм3
 91,0 8,6120
 Калій (K+), мг/дм3
 12,0 6,0 50
 Бікарбонати (HCO3-), мг/дм3
 311,1 372,1 -
 Карбонати (CO32-), мг/дм3
 3,0 0 -
 Сухий залишок, мг/дм3
 522 402 1000
 Сульфати (SO42-), мг/дм3
136,0 38,2 100
 Амоній, (NH4+), мг/дм3
 0,21 0,31 0,5
 Нітрати (NO3-), мг/дм3
 2,01 8,99 40
 Нітрити (NO2-), мг/дм3
 0,03 0,07 0,08
 Фосфати (PO43-), мг/дм3
 0,760,23
 0,25
 Нафтопродукти, мг/дм3
 0,02 0,015 0,05
 СПАР, мг/дм3
 0,012 0,052 0,1
 Залізо загальне, мг/дм3
 <0,1 0,22 0,1
 Окислюваність перманганатна, мгО/дм3
 6,72 3,2 -
 Розчинений кисень (O2), мг/дм3 12,08 12,5  >4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений як довідковий для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод».

Як видно з вищенаведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача в лютому за окремими показниками краще якості води річки Горинь.

Основні складові водного балансу водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС представлені в таблиці:

Показник
Лютий 2019 р. 
Лютий 2018 р.
 ПРИХІДНА ЧАСТИНА
 - акумуляція стоку р.Гнилий Ріг, млн.м3
 1,706 1,450
 - забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води, млн.м3
не проводився
 не проводився
 - повернення води у водойму-охолоджувач з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води, млн.м3
 1,507 1,609
 - скид очищених стічних вод, млн.м3 0,262 0,289
 ВИТРАТНА ЧАСТИНА
 - скид зворотних вод у р. Вілія (басейн р. Горинь), млн.м3не проводився
не проводився

Протягом лютого викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався відповідно до Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Перевищення затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не було. Загальна інформація щодо обсягів викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці.

  За лютий 2019 р.
За лютий 2018 р.
 Викинуто забруднюючих речовин (без СО2), т
 4,379 2,961
 Викинуто СО2, т 0 0

За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що в лютому максимально-разова концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0 % від ГДК), максимально-разова концентрація окислів азоту склала <0,020 мг/м3 (<10,0 % від ГДК).
Усього за лютий 2019 року випало 10,4 мм опадів (лютий 2018 року – 51,3 мм). На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН (водневий показник) склало 6,8 одиниць.
Середньомісячна температура повітря «+1,6°С» (максимальна середньодобова - «+7,2°С», мінімальна - «-4,0°С»).