Екологічний стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у січні 2019 року

2019-02-12

№ 02

За даними досліджень рівень води в р. Горинь (над рівнем Балтійського моря) в січні 2019 року протягом місяця змінювався від 192,84 до 192,69 метра (мінімальне значення – 192,67; максимальне значення – 192,89; середнє – 192,74):

Температура води в р. Горинь в січні 2019 року протягом місяця змінювалась від 1,9 °С до 0,5 °С (мінімальне значення – 0,2; максимальне значення – 1,9; середнє – 0,62):

Витрати в р. Горинь в січні 2019 року протягом місяця змінювались від 10,4 до 7,1 м3/с (мінімальне значення – 6,44; максимальне значення – 11,5; середнє – 8,27):

Загальний стік р. Горинь за січень 2019 року склав 22,155 млн.м3 (січень 2018 року – 26,587 млн.м3).

Рівень води водойми-охолоджувача (при проектному рівні 203,0 м над рівнем Балтійського моря) в січні 2019 року протягом місяця змінювався від 201,88 до 201,91 метра (мінімальне значення – 201,87; максимальне значення – 201,91; середнє – 201,89):

Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 18,113 км2, об’єм води 97,240 млн.м3.

Температура води у водоймі-охолоджувачі в січні 2019 року протягом місяця змінювалась від 6,9°С до 4,5°С (мінімальне значення – 1,3; максимальне значення – 7,5; середнє – 3,82):

Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (м. Нетішин) у січні наступні:

Показник
Водойма-охолоджувач
р. Горинь
ГДК*
Твердість загальна, мг-екв/дм3
 5,1 6,65 -
Кальцій (Са2+), мг/дм3
 72,1 113,2 180
Магній (Mg2+), мг/дм3
 18,2 12,15 40
 Натрій (Na+), мг/дм3
 85,8 35,5120
 Калій (K+), мг/дм3
 11,8 6,1 50
 Бікарбонати (HCO3-), мг/дм3
 311,1 372,1 -
 Карбонати (CO32-), мг/дм3
 3,0 0 -
 Сухий залишок, мг/дм3
 520 461 1000
 Сульфати (SO42-), мг/дм3
 124,0 78,0 100
 Амоній, (NH4+), мг/дм3
 0,15 0,55 0,5
 Нітрати (NO3-), мг/дм3
 1,78 8,13 40
 Нітрити (NO2-), мг/дм3
 0,032 0,053 0,08
 Фосфати (PO43-), мг/дм3
 0,820,26
 0,25
 Нафтопродукти, мг/дм3
 0,022 0,010 0,05
 СПАР, мг/дм3
 0,044 0,061 0,1
 Залізо загальне, мг/дм3
 <0,10 0,22 0,1
 Окислюваність перманганатна, мгО/дм3
 5,76 3,20 -
 Розчинений кисень (O2), мг/дм3 12,20 12,49  >4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений як довідковий для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод».

Як видно з вищенаведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача в січні за окремими показниками краще якості води річки Горинь.

Основні складові водного балансу водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС представлені в таблиці:

Показник
Січень 2019 р. 
Січень 2018 р.
 ПРИХІДНА ЧАСТИНА
 - акумуляція стоку р.Гнилий Ріг, млн.м3
 1,279 1,584
 - забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води, млн.м3
не проводився
 1,000
 - повернення води у водойму-охолоджувач з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води, млн.м3
 1,644 1,753
 - скид очищених стічних вод, млн.м3 0,300 0,303
 ВИТРАТНА ЧАСТИНА
 - скид зворотних вод у р. Вілія (басейн р. Горинь), млн.м3не проводився
не проводився

Протягом січня викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався відповідно до Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Перевищення затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не було. Загальна інформація щодо обсягів викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці.

  За січень 2019 р.
За січень 2018 р.
 Викинуто забруднюючих речовин (без СО2), т
 2,606 41,084
 Викинуто СО2, т 0 2355,303

Значно більший викид забруднюючих речовин за січень 2018 року порівняно з січнем 2019 року пов'язаний з одночасною зупинкою обох енергоблоків та роботою пуско-резервної котельні (забруднюючи речовини утворились внаслідок спалювання мазуту).

За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що в січні максимально-разова концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0 % від ГДК), максимально-разова концентрація окислів азоту склала <0,020 мг/м3 (<10,0 % від ГДК).
Усього за січень 2019 року випало 32,2 мм опадів (січень 2018 року – 46,6 мм). На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН (водневий показник) склало 6,5 одиниць.
Середньомісячна температура повітря «-3,93°С» (максимальна середньодобова - «+1,6°С», мінімальна - «-10,8°С»).