Екологічний стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у грудні 2018 року

2019-01-17

№ 01

За даними досліджень в грудні рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,62 до 192,84 метра (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 1,3°С. При середньомісячній витраті води рівній 7,43 м3/с. загальний стік р. Горинь за місяць склав 19,90 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води в грудні склала 10,4 м3/с, мінімальна – 5,56 м3/с. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 201,82 до 201,88 метра (при проектному рівні 203,0 м). Середньомісячна температура води 5,3°С (максимальна середньодобова – 9,3°С, мінімальна – 2,2°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 18,054 км2, об’єм води 96,820 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у грудні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
5.2
72.1
19.4
82.6
12.1
317.2
3.0
514
118.0
р. Горинь
6.2
100.2
14.6
32.1
6.5
335.5
0
427
76.0
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.15
2.18
0.025
0.90
0.010
0.050
0.10
7.68
11.67
р. Горинь
0.57
8.08
0.055
0.26
0.010
0.052
0.18
2.72
13.08
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений як довідковий для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод».

Як видно з вищенаведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача в грудні за окремими показниками краще якості води річки Горинь.
За грудень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1,610 млн. м3. Забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води не проводився.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що в грудні максимально-разова концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0 % від ГДК), максимально-разова концентрація окислів азоту склала <0,020 мг/м3 (<10,0 % від ГДК). На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН (водневий показник) склало 7,07 одиниць. Усього за грудень випало 69,4 мм опадів (грудень 2016 року – 33,4 мм; грудень 2017 року – 67,8 мм). Середньомісячна температура повітря «-0,9&deg;С» (максимальна середньодобова - «+4,0&deg;С», мінімальна - «-7,3&deg;С»).