Стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у вересні 2019 року

2019-10-08

№ 10

За даними досліджень рівень води в р. Горинь (над рівнем Балтійського моря) у вересні 2019 року протягом місяця змінювався від 192,49 до 192,70 метра (мінімальне значення – 192,49; максимальне значення – 192,71; середнє – 192,58):

Температура води в р. Горинь у вересні 2019 року протягом місяця змінювалась від 22,7 °С до 14,0°С (мінімальне значення – 13,5; максимальне значення – 22,7; середнє – 17,6):

Витрати* в р. Горинь у вересні 2019 року протягом місяця змінювались від 4,00 до 8,22 м3/с (мінімальне значення – 4,00; максимальне значення – 8,44; середнє – 5,83):

Примітка: при розрахунку витрати води в р. Горинь, зокрема, застосовується коефіцієнт, що враховує наявність водоростей (розрахунок виконується за відповідною методикою).

Загальний стік р. Горинь за вересень 2019 року склав 15,1 млн.м3 (вересень 2018 року – 14,0 млн.м3).

Рівень води водойми-охолоджувача (при проектному рівні 203,0 м над рівнем Балтійського моря) у вересні 2019 року протягом місяця змінювався від 201,75 до 201,58 метра (мінімальне значення – 201,55; максимальне значення – 201,75; середнє – 201,65):

Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 17,525 км2, об’єм води 92,620 млн.м3.

Температура води у водоймі-охолоджувачі у вересні 2019 року протягом місяця змінювалась від 30,1 °С до 16,4 °С (мінімальне значення – 16,0; максимальне значення – 30,1; середнє – 20,5):

Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (м. Нетішин) у вересні наступні:

Показник
Водойма-охолоджувач
р. Горинь
ГДК*
Твердість загальна, мг-екв/дм3
4,55,2 -
Кальцій (Са2+), мг/дм3
58,174,2 180
Магній (Mg2+), мг/дм3
19,418,2 40
 Натрій (Na+), мг/дм3
79,613,8120
 Калій (K+), мг/дм3
7,85,2 50
 Бікарбонати (HCO3-), мг/дм3
244,0268,4 -
 Карбонати (CO32-), мг/дм3
13,5 0 -
 Сухий залишок, мг/дм3
467319 1000
 Сульфати (SO42-), мг/дм3
113,452,8 100
 Амоній, (NH4+), мг/дм3
0,410,22 0,5
 Нітрати (NO3-), мг/дм3
1,12,8 40
 Нітрити (NO2-), мг/дм3
 < 0,02
0,279 0,08
 Фосфати (PO43-), мг/дм3
1,000,46
 0,25
 Нафтопродукти, мг/дм3
0,0190,020 0,05
 СПАР, мг/дм3
0,012
 0,024 0,1
 Залізо загальне, мг/дм3
 <0,1 0,116 0,1
 Окислюваність перманганатна, мгО/дм3
9,122,56 -
 Розчинений кисень (O2), мг/дм38,555,72  >4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений як довідковий для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод».

Як видно з вищенаведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у вересні за окремими показниками краще якості води річки Горинь.

Основні складові водного балансу водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС представлені в таблиці:

Показник
вересень 2019 р. 
вересень 2018 р.
 ПРИХІДНА ЧАСТИНА
 - акумуляція стоку р.Гнилий Ріг, млн.м3
 0,1560,215
 - забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води, млн.м3
не проводився
не проводився
 - повернення води у водойму-охолоджувач з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води, млн.м3
 1,405 1,549
 - скид очищених стічних вод, млн.м3 0,298 0,291
 ВИТРАТНА ЧАСТИНА
 - скид зворотних вод у р. Вілія (басейн р. Горинь), млн.м3не проводився
не проводився

Протягом вересня викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався відповідно до Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Перевищення затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не було. Загальна інформація щодо обсягів викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці.

  За вересень 2019 р.
За вересень 2018 р.
 Викинуто забруднюючих речовин (без СО2), т
 2,662 3,416
 Викинуто СО2, т15,287
 28,516

За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у вересні максимально-разова концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0 % від ГДК), максимально-разова концентрація окислів азоту склала <0,020 мг/м3 (<10,0 % від ГДК).
Усього за вересень 2019 року випало 36,0 мм опадів. На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН (водневий показник) склало 6,75 одиниць.
Середньомісячна температура повітря «+14,9°С» (максимальна середньодобова - «+21,4°С», мінімальна - «+7,3°С»).