Стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у липні 2019 року

2019-08-06

№ 08

За даними досліджень рівень води в р. Горинь (над рівнем Балтійського моря) в липні 2019 року протягом місяця змінювався від 192,77 до 192,59 метра (мінімальне значення – 192,58; максимальне значення – 192,77; середнє – 192,63):

Температура води в р. Горинь у липні 2019 року протягом місяця змінювалась від 23,5 °С до 23,2°С (мінімальне значення – 19,6; максимальне значення – 23,9; середнє – 21,6):

Витрати в р. Горинь в липні 2019 року протягом місяця змінювались від 8,98 до 6,00 м3/с (мінімальне значення – 5,57; максимальне значення – 8,98; середнє – 6,51):

Загальний стік р. Горинь за липень 2019 року склав 17,4 млн.м3 (липень 2018 року – 16,1 млн.м3).

Рівень води водойми-охолоджувача (при проектному рівні 203,0 м над рівнем Балтійського моря) в липні 2019 року протягом місяця змінювався від 202,05 до 201,91 метра (мінімальне значення – 201,90; максимальне значення – 202,05; середнє – 201,96):

Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 18,113 км2, об’єм води 97,240 млн.м3.

Температура води у водоймі-охолоджувачі у липні 2019 року протягом місяця змінювалась від 26,2 °С до 25,3 °С (мінімальне значення – 21,3; максимальне значення – 28,4; середнє – 24,5):

Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (м. Нетішин) у липні наступні:

Показник
Водойма-охолоджувач
р. Горинь
ГДК*
Твердість загальна, мг-екв/дм3
4,855,2 -
Кальцій (Са2+), мг/дм3
65,178,2 180
Магній (Mg2+), мг/дм3
19,415,8 40
 Натрій (Na+), мг/дм3
83,712,8120
 Калій (K+), мг/дм3
11,25,7 50
 Бікарбонати (HCO3-), мг/дм3
277,55262,3 -
 Карбонати (CO32-), мг/дм3
13,5 3,0 -
 Сухий залишок, мг/дм3
497318 1000
 Сульфати (SO42-), мг/дм3
115,050,0 100
 Амоній, (NH4+), мг/дм3
0,360,38 0,5
 Нітрати (NO3-), мг/дм3
1,201,00 40
 Нітрити (NO2-), мг/дм3
 < 0,02
0,073 0,08
 Фосфати (PO43-), мг/дм3
 0,780,17
 0,25
 Нафтопродукти, мг/дм3
 0,023 0,016 0,05
 СПАР, мг/дм3
 0,049 0,031 0,1
 Залізо загальне, мг/дм3
 <0,1 0,179 0,1
 Окислюваність перманганатна, мгО/дм3
9,44 7,20 -
 Розчинений кисень (O2), мг/дм3 7,70 8,50  >4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений як довідковий для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод».

Як видно з вищенаведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача в липні за окремими показниками краще якості води річки Горинь.

Основні складові водного балансу водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС представлені в таблиці:

Показник
липень 2019 р. 
липень 2018 р.
 ПРИХІДНА ЧАСТИНА
 - акумуляція стоку р.Гнилий Ріг, млн.м3
 0,2800,421
 - забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води, млн.м3
не проводився
0,687
 - повернення води у водойму-охолоджувач з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води, млн.м3
 1,500 1,648
 - скид очищених стічних вод, млн.м3 0,297 0,289
 ВИТРАТНА ЧАСТИНА
 - скид зворотних вод у р. Вілія (басейн р. Горинь), млн.м3не проводився
не проводився

Протягом липня викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався відповідно до Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Перевищення затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не було. Загальна інформація щодо обсягів викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці.

  За липень 2019 р.
За липень 2018 р.
 Викинуто забруднюючих речовин (без СО2), т
 3,287 2,839
 Викинуто СО2, т0 1,370

За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що в липні максимально-разова концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0 % від ГДК), максимально-разова концентрація окислів азоту склала <0,020 мг/м3 (<10,0 % від ГДК).
Усього за липень 2019 року випало 34,2 мм опадів. На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН (водневий показник) склало 6,6 одиниць.
Середньомісячна температура повітря «+19,3°С» (максимальна середньодобова - «+26,5°С», мінімальна - «+14,6°С»).