Нерадіаційні впливи

Екологічний стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у листопаді 2018 року

2018-12-07

№ 12

За даними досліджень у листопаді цього року рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,73 до 192,64 метра (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 6,6°С. При середньомісячній витраті води рівній 6,61 м3/с. загальний стік р.Горинь за місяць склав 17,13 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води в листопаді склала 7,91 м3/с., мінімальна – 5,78 м3/с. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 201,89 до 201,82 метра (при проектному рівні 203,0 м). Середньомісячна температура води 10,4°С (максимальна середньодобова – 15,0°С, мінімальна – 5,8°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 17,940 км2, об’єм води 95,980 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у листопаді наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
5,1
70,1
18.2
82.8
11.8
298,9
6.0
515
100,6
р. Горинь
5.5
90.2
12.2
29.9
5.8
274,5
0
380
78.0
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.19
1.38
<0.020
1.00
0.018
0.034
0.12
9.44
9.50
р. Горинь
0.20
4.74
0.090
0.16
0.015
0.026
0.21
5.28
9.26
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

За листопад повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1,456 млн. м3. Забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води не проводився.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що в листопаді максимально-разова концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0 % від ГДК), максимально-разова концентрація окислів азоту склала <0,020 мг/м3 (<10,0 % від ГДК). На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН (водневий показник) склало 6,88 одиниць. Усього за листопад випало 19,6 мм. опадів (листопад 2016 року – 52,4 мм.; листопад 2017 року – 49,8 мм.). Середньомісячна температура повітря «+1,9°С» (максимальна середньодобова - «+12,0°С», мінімальна - «-9,5°С»).