Екологічний стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у жовтні 2018 року

2018-11-12

№ 11

За даними досліджень у жовтні цього року рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,84 до 192,74 метра (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 11,6°С. При середньомісячній витраті води рівній 6,72 м3/с. загальний стік р. Горинь за місяць склав 18,00 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води в жовтні склала 7,69 м3/с., мінімальна – 5,61 м3/с. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 201,96 до 201,89 метра (при проектному рівні 203,0 м). Середньомісячна температура води 15,1°С (максимальна середньодобова – 16,6°С, мінімальна – 12,5°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 18,073 км2, об’єм води 96,960 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у жовтні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
5,1
70,1
19,4
75,0
11,6
298,9
9,0
482
100,6
р. Горинь
5,0
76,2
14,6
28,0
6,2
274,5
0
346
65,0
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0,17
0,45
0,020
1,10
0,020
0,028
0,11
9,92
9,64
р. Горинь
0,20
2,87
0,034
0,22
0,018
0,025
0,26
4,8
6,81
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

За жовтень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1,526 млн. м3. Забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води не проводився.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що в жовтні максимально-разова концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0 % від ГДК), максимально-разова концентрація окислів азоту склала <0,020 мг/м3 (<10,0 % від ГДК). На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН (водневий показник) склало 7,67 одиниць. Усього за жовтень випало 2,0 мм. опадів (жовтень 2016 року – 38,0 мм.; жовтень 2017 року – 55,8 мм.). Середньомісячна температура повітря «+9,8°С» (максимальна середньодобова - «+15,3°С», мінімальна - «+5,0°С»).