Стан навколишнього природного середовища у липні 2018 року

2018-08-10

№ 8

За даними досліджень у липні рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,70 до 192,81 метра (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 22.1°С. При середньомісячній витраті води, рівній 6.02 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 16.12 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у липні склала 8.57 м3/сек, мінімальна – 4.59 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 202.50 м до 202.39  м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 25.6°С (максимальна середньодобова –28.4°С, мінімальна – 21.2°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 19.064 км2, об’єм води 105.327 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у липні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
5.0
70.1
18.2
76.1
9.4
289.75
7.5
486
109.0
р. Горинь
4.8
72.1
14.6
15.4
5.3
262.3
0
302
37.0
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.361
2.36
<0.020
0.758
0.017
0.016
<0.1
8.80
8.14
р. Горинь
0.412
3.09
0.206
0.416
0.014
0.019
<0.1
2.72
6.54
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у липні за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За липень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1.646 млн. м3. Виконано забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води у кількості ≈0.687 m³.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у липні середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0.05 мг/м3 (<10.0 % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала <0.020 мг/м3 (<10.0 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 6.54 одиниць. Усього за липень випало 110.0 мм опадів. (липень 2016 року - 38,0 мм; липень 2017 року - 49,8 мм). Середньомісячна температура повітря «+20.4°С» (максимальна середньодобова - «+27.9°С», мінімальна - «+11.2°С»).