Стан навколишнього природного середовища у червні 2018 року

2018-07-06

№ 7

За даними досліджень у червні рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,69 до 192,68 метра (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 22.1°С. При середньомісячній витраті води, рівній 5.42 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 14.05 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у червні склала 7.70 м3/сек, мінімальна – 4.67 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 202.66 м до 202.50  м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 25.3°С (максимальна середньодобова –28.2°С, мінімальна – 22.8°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 19.25 км2, об’єм води 107.500 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у червні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
5.0
70.1
18.2
77.3
10.5
289.75
7.5
490
114.0
р. Горинь
7.0
112.2
17.0
7.8
4.5
268.4
0
340
38.0
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.100
0.96
<0.020
0.460
0.018
0.030
<0.1
8.16
8.69
р. Горинь
0.100
1.56
0.030
0.120
0.012
0.021
0.26
10.56
9.40
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у червні за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За червень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1.608 млн. м3. Забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води не проводився.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у червні середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0.05 мг/м3 (<10.0 % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала 0.020 мг/м3 (10.0 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 7.05 одиниць. Усього за червень випало 108.8 мм опадів. (червень 2016 року - 43,90 мм; червень 2017 року - 69,80 мм). Середньомісячна температура повітря «+19.1°С» (максимальна середньодобова - «+23.2°С», мінімальна - «+11.4°С»).

Фото: В. Бондарець