Стан навколишнього природного середовища у травні 2018 року

2018-06-07

№ 6

За даними досліджень у травні рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,73 до 192,69 метра (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 19.3°С. При середньомісячній витраті води, рівній 6.47 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 17.33 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у травні склала 8.40 м3/сек, мінімальна – 5.65 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 202.70 м до 202.67  м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 21.1°С (максимальна середньодобова –26.4°С, мінімальна – 18.7°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 19.521 км2, об’єм води 111.164 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у травні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
5.0
72.1
17.0
75.9
9.8
292.8
6.0
484
116.0
р. Горинь
5.7
92.2
13.4
13.8
4.6
293.65
0
357
68.0
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.141
1.11
0.035
0.321
0.015
0.020
< 0.1
8.48
10.04
р. Горинь
0.196
1.87
0.048
0.081
0.010
0.026
0.15
10.08
10.76
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у травні за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За травень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1.684 млн. м3. Виконано забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води у кількості ≈2,0 млн. м³
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у травні середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0.05 мг/м3 (<10.0 % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала 0.020 мг/м3 (10.0 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 7.05 одиниць. Усього за травень випало - мм опадів. Середньомісячна температура повітря «+13.5°С» (максимальна середньодобова - «+20.5°С», мінімальна - «+2.3°С»).

Фото: В. Бондарець