Стан навколишнього природного середовища у квітні 2018 року

2018-05-08

№ 5

За даними досліджень у квітні рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 193,12 до 192,71 метра (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 12.5°С. При середньомісячній витраті води, рівній 12.0 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 31.10 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у квітні склала 19.3 м3/сек, мінімальна – 7.65 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 202.75 м до 202,70  м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 15.8°С (максимальна середньодобова –19.4°С, мінімальна – 11.1°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 19.567 км2, об’єм води 111.858 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у квітні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
5.0
70.1
18.2
72.7
9.2
292.8
3.0
470
103.0
р. Горинь
6.7
110.2
14.6
16.2
6.4
305.0
0
422
91.0
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.12
2.81
0.020
0.500
0.018
0.030
< 0.1
5.92
9.77
р. Горинь
0.16
8.58
0.050
0.110
0.014
0.020
0.26
5.28
9.94
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у квітні за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За квітень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1.645 млн. м3. Забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води не проводився.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у квітні середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0.05 мг/м3 (<10.0 % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала 0.020 мг/м3 (10.0 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 7.05 одиниць. Усього за квітень випало - мм опадів. Середньомісячна температура повітря «+13.5°С» (максимальна середньодобова - «+20.5°С», мінімальна - «+2.3°С»).

Фото: В. Бондарець