Стан навколишнього природного середовища у березні 2018 року

2018-04-06

№ 4

За даними досліджень у березні рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,77 до 193,11 метра (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 1.8°С. При середньомісячній витраті води, рівній 15.1 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 40.44 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у березні склала 25.6 м3/сек, мінімальна – 7.15 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 202,57 до 202,74  м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 7.1°С (максимальна середньодобова –10.7°С, мінімальна – 2.7°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 19.628 км2, об’єм води 112.809 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у березні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
5.0
68.1
19.4
74.3
10.4
292.8
3.0
480
113.0
р. Горинь
7.4
118.2
18.2
22.4
6.4
366.0
0
470
87.0
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.10
2.41
0.020
0.630
0.023
0.014
< 0.1
7.84
12.22
р. Горинь
0.19
9.13
0.035
0.220
0.012
0.011
0.17
4.00
13.35
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у березні за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За березень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1.762 млн. м3. Виконано забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води у кількості ≈2,0 млн. м куб.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у березні середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0.05 мг/м3 (<10.0 % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала 0.021 мг/м3 (10.5 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 7.2 одиниць. Усього за березень випало - мм опадів. Середньомісячна температура повітря «-0.7°С» (максимальна середньодобова - «+10.1°С», мінімальна - «-14.8°С»).

Фото: В. Бондарець