Стан навколишнього природного середовища у лютому 2018 року

2018-03-12

№ 3

За даними досліджень у лютому рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,81 до 192,74 метра (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 0,8°С. При середньомісячній витраті води, рівній 9,93 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 24,02 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у лютому склала 11,4 м3/сек, мінімальна – 8,06  м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 202,56 до 202,57  м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 4,6°С (максимальна середньодобова –7,1°С, мінімальна – 1,7°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 19,364  км2, об’єм води 108,959  млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у лютому наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
5.0
68.1
19.4
72.8
9.7
280,6
3,0
470
113,0
р. Горинь
7.8
126.3
18.2
19.6
5.9
378,2
0
480
87,0
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0,10
2,2
0,035
0,760
0,022
0,01
< 0,1
5,12
12,4
р. Горинь
0,35
11,2
0,046
0,260
0,027
0,01
0,13
2,00
12,81
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у лютому за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За лютий повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1,61 млн. м3. Забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води не проводився.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у лютому середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0 % від ГДК % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала 0,021 мг/м3 (10,5 % від ГДК % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 6,5 одиниць. Усього за лютий випало 51,3 мм опадів. За два місяця 2018 року загальна кількість опадів склала 97,9 мм. (січень-лютий 2016 року – 64,9 мм.; січень-лютий 2017 року – 66,7 мм.). Середньомісячна температура повітря «-4,3°С» (максимальна середньодобова - «+ 5,4°С», мінімальна - «- 16,0°С»).