Стан навколишнього природного середовища в січні 2018 року

2018-02-09

№ 2

За даними досліджень у січні рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,87 до 192,79 метра (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 1.2°С. При середньомісячній витраті води, рівній 9.93 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 26.60 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у січні склала 8.05 м3/сек, мінімальна – 14.2 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 202,46 до 202,55 метра м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 6.7°С (максимальна середньодобова –8.8°С, мінімальна – 4.8°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 19.183 км2, об’єм води 106.694 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у січні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
5.1
70.1
19.4
73.3
11.8
292.8
3.0
458
102.0
р. Горинь
7.5
122.2
17.0
11.3
6.2
353.8
0
446
78.0
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.29
2.41
0.041
0.700
0.032
0.025
<0.1
6.72
12.08
р. Горинь
0.32
9.38
0.034
0.240
0.030
0.029
0.23
3.68
12.00
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у січні за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За січень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1.753 млн. м3. Виконано забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води у кількості 1.0 млн.куб.м.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у січні середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0.05мг/м3 (<10.0 % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала <0.02 мг/м3 (<10.0 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 6.8 одиниць. Усього за січень випало 46.6 мм опадів. Усього за січень випало 46,6 мм. опадів (січень 2016 року – 39,3 мм.; січень 2017 року – 30,9 мм.). Середньомісячна температура повітря «-1.9°С» (максимальна середньодобова - «+4.9°С», мінімальна - «-13.4°С»).