Стан навколишнього природного середовища в грудні 2017 року

2018-01-09

№ 1

За даними досліджень у грудні рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,79 до 192,86 метра (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 2.4°С. При середньомісячній витраті води, рівній 9.34 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 25.02 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у грудні склала 7.87 м3/сек, мінімальна – 11.7 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 202,31 до 202,46 метра м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 6.7°С (максимальна середньодобова –8.8°С, мінімальна – 4.8°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 19.183 км2, об’єм води 106.694 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у грудні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
5.3
70.1
21.9
55.2
9.1
289.75
4.5
440
99.0
р. Горинь
6.8
110.2
15.6
9.8
5.6
347.70
0
390
54.0
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.23
3.00
0.050
0.720
0.01
0.01
<0.1
4.80
12.08
р. Горинь
0.23
6.44
0.044
0.210
0.01
0.01
0.23
4.00
11.99
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у грудні за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За грудень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1.708 млн. м3. Виконано забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води у кількості 1.8 млн.куб.м.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у грудні середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0.05мг/м3 (<10.0 % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала <0.02 мг/м3 (<10.0 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 6.6 одиниць. Усього за грудень випало 67.8 мм опадів. За 2017 рік загальна кількість опадів склала 580,6 мм. (за 2016 рік – 393,2 мм.; 2015 рік – 380,7 мм.). Середньомісячна температура повітря «+1.8°С» (максимальна середньодобова - «+8.8°С», мінімальна - «-2.0°С»).