Стан навколишнього природного середовища в листопаді 2017 року

2017-12-08

№ 12

За даними досліджень у листопаді рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,79 до 192,78 метра (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 5.7°С. При середньомісячній витраті води, рівній 7.67 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 19.88 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у листопаді склала 6.64 м3/сек, мінімальна – 8.91 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 202,12 до 202,31 метра м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 10.1°С (максимальна середньодобова –12.9°С, мінімальна – 7.1°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 18.773 км2, об’єм води 102.381 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у листопаді наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
4.9
68.1
18.2
75.9
11.7
292.8
4.5
480
112
р. Горинь
5.8
92.2
14.6
9.0
6.2
305.0
0
350
40.0
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.23
1.28
0.022
0.720
0.035
0.014
<0.1
6.56
10.04
р. Горинь
0.24
4.52
0.08
0.230
0.017
0.020
0.19
4.64
10.63
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у листопаді за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За листопад повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1.592 млн. м3. Виконано забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води у кількості 3,052 млн.куб.м.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у листопаді середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0.05мг/м3 (<10.0 % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала 0.021 мг/м3 (10.5 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 6.6 одиниць. Усього за листопад випало 49.8 мм опадів. За одинадцять місяців 2017 року загальна кількість опадів склала 512,8 мм. (за січень-листопад 2016 року – 359,8 мм.; січень-листопад 2015 року – 366,6 мм.). Середньомісячна температура повітря «+3.7°С» (максимальна середньодобова - «+8.6°С», мінімальна - «-0.2°С»).