Стан навколишнього природного середовища в серпні 2017 року

2017-09-12

№ 9

За даними досліджень у серпні рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,75 м до 192,72 м (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 23.0°С. При середньомісячній витраті води, рівній 4.71 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 12.62 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у серпні склала 5.64 м3/сек, мінімальна – 4.14 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 202,22 м до 202,00 м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 26.4°С (максимальна середньодобова –30.0°С, мінімальна – 22.6°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 18.3 км2, об’єм води 98.5 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у серпні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
4.8
66.1
18.2
74.5
9.2
280.6
9.0
470
103
р. Горинь
4.5
68.1
13.4
12.1
5.4
244.0
0
276
28.0
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.35
0.32
<0.02
0.61
0.01
0.050
<0.1
8.64
7.6
р. Горинь
0.16
1.12
0.064
0.30
0.017
0.013
0.11
5.28
7.08
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у серпні за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За серпень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1.555 млн. м3. Забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води не проводився.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у серпні середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0.05 мг/м3 (<10.0  % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала <0.02 мг/м3 (<10.0 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 7.6 одиниць. Усього за серпень випало 46.1 мм опадів. Середньомісячна температура повітря «+20.7°С» (максимальна середньодобова - «+27.8°С», мінімальна - «+12.7°С»).

За сім місяців 2017 року загальна кількість опадів склала 298,5 мм (за січень-липень 2016 року - 253,8 мм; січень-липень 2015 року – 265,4 мм).