Стан навколишнього природного середовища в червні 2017 року

2017-07-06

№ 7

За даними досліджень у червні рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,71 до 192,75 метра (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 21.0°С. При середньомісячній витраті води, рівній 5.60 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 14.52 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у червні склала 5.02 м3/сек, мінімальна – 6.47 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 202,59 м до 202,43 м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 24.4°С (максимальна середньодобова –26.2°С, мінімальна – 22.3°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 19.133 км2, об’єм води 106.102 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у червні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
4.9
68.1
18.2
73.5
9.2
277.55
7.5
470
112
р. Горинь
4.8
70.1
15.8
16.8
6.5
262.3
0
350
59.8
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.24
2.15
0.021
0.48
0.017
0.015
<0.1
9.12
8.69
р. Горинь
0.16
0.94
0.060
0.22
0.024
0.010
0.13
5.60
7.63
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у червні за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За червень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1.618 млн. м3. Виконано забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води у кількості 0,047 млн.м3
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у червні середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0.05 мг/м3 (<10.0  % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала <0.02 мг/м3 (<10.0  % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 6.78 одиниць. Усього за червень випало 69.8 мм опадів. Середньомісячна температура повітря «+18.9°С» (максимальна середньодобова - «+23.9°С», мінімальна - «+14.9°С»).

За перше півріччя 2017 року загальна кількість опадів склала 248,7 мм. (за  перше півріччя 2016 року - 215,8 мм.; перше півріччя 2015 року – 247,1 мм.).