Стан навколишнього природного середовища в травні 2017 року

2017-06-08

№ 6

За даними досліджень у травні рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,73 до 192,71 метра (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 15,7°С. При середньомісячній витраті води, рівній 7,83  м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 20,97  млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у травні склала 8,90  м3/сек, мінімальна – 6,35 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 202,61 м до 202,60 м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 19,4°С (максимальна середньодобова –25,4°С, мінімальна – 14,2°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 19,412 км2, об’єм води 109,604  млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у травні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
4,9
68,1
18,2
76,1
10,2
274,5
7,5
484
118
р. Горинь
5,7
90,2
14,6
14,9
5,7
280,6
0
370
65
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0,23
2,62
0,020
0,43
0,021
0,016
<0,1
6,72
9,9
р. Горинь
0,15
4,20
0,055
0,08
0,010
0.010
0,3
3,68
9,4
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у травні за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За травень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1,74 млн. м3. Виконано забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води у кількості 2,16 млн.м3.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у травні середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0  % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала <0,02 мг/м3 (<10,0  % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 6,64  одиниць. Усього за травень випало 26,7  мм опадів. Середньомісячна температура повітря «+14,0°С» (максимальна середньодобова - «+22,2°С», мінімальна - «+3,8°С»).