Стан навколишнього природного середовища в квітні 2017 року

2017-05-12

№ 05

За даними досліджень у квітні рівень води в річці Горинь над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,96 м до 192,70 м (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 10.7°С. При середньомісячній витраті води, рівній 9.8 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 25.40 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у квітні склала 14.2 м3/сек, мінімальна – 7.65 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 202,64 м до 202,60  м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 15.0°С (максимальна середньодобова –17.0°С, мінімальна – 11.9°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 19.412 км2, об’єм води 109.604 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у квітні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
4.8
68.1
17.0
65.8
9.3
280.6
6.0
450
91
р. Горинь
6.3
104.2
13.4
13.6
6.5
280.6
0
405
86.8
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.18
2.37
0.02
0.48
0.01
0.023
<0.1
9.6
9.6
р. Горинь
0.27
7.55
0.066
0.084
0.01
0.024
0.29
5.92
10.3
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у квітні за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За квітень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1.728 млн. м3. Виконано забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води у кількості 1,292 млн. куб. м.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у квітні середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0.05мг/м3 (<10.0 % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала <0.02 мг/м3 (<10.0 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 6.6 одиниць. Усього за квітень випало 50.4 мм опадів. Середньомісячна температура повітря «+6.2°С» (максимальна середньодобова - «+11.5°С», мінімальна - «+2.1°С»).