Стан навколишнього природного середовища в березні 2017 року

2017-04-10

№ 04

За даними досліджень у березні рівень води в річці Горинь над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 193,81 м до 192,91 м (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 5.5°С. При середньомісячній витраті води, рівній 18.7 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 50.09 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у березні склала 37.1 м3/сек, мінімальна – 12.9 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 202,31 м до 202,64  м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 11.4°С (максимальна середньодобова –15.1°С, мінімальна – 8.0°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 19.475 км2, об’єм води 110.486 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у березні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
4.95
72.1
16.4
86.0
9.6
277.55
7.5
500
124
р. Горинь
5.0
82.2
10.9
6.8
4.6
225
0
316
50.5
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.14
3.98
0.043
0.64
0.022
0.010
<0.1
6.4
12.3
р. Горинь
0.5
17.98
0.09
0.23
0.016
0.018
0.98
5.6
12.5
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у березні за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За березень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1.728 млн. м3. Виконано забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води у кількості 5.407 млн. куб. м.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у березні середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0.05мг/м3 (<10.0 % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала <0.02 мг/м3 (<10.0 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 6.6 одиниць. Усього за березень випало 50.4 мм опадів. Середньомісячна температура повітря «+6.2°С» (максимальна середньодобова - «+11.5°С», мінімальна - «+2.1°С»).