Стан навколишнього природного середовища у лютому 2017 року

2017-03-09

№ 03

За даними досліджень у лютому рівень води в річці Горинь над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,69 м до 192,70 м (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 0.6°С. При середньомісячній витраті води, рівній 9.37 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 22.67 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у лютому склала 33.5 м3/сек, мінімальна – 6.04 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 202,07 м до 202,29  м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 5.6°С (максимальна середньодобова –10.0°С, мінімальна – 2.0°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 18.885 км2, об’єм води 103.459 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у лютому наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
5.1
74.2
17.0
77.6
10.6
301.95
1.5
476
103
р. Горинь
7.6
122.2
18.2
11.4
6.2
378.2
0
448
63.9
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.2
4.15
0.043
0.75
0.021
0.010
<0.1
4.96
12.7
р. Горинь
0.47
10.9
0.044
0.271
0.018
0.010
0.18
2.08
12.3
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у лютому за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За лютий повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1.549 млн. м3. Виконано забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води у кількості 4.026 млн. куб. м.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у лютому середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0.05мг/м3 (<10.0 % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала <0.02 мг/м3 (<10.0 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 6.55 одиниць. Усього за лютий випало 35.8 мм опадів. Середньомісячна температура повітря «-2.3°С» (максимальна середньодобова - «+7.0°С», мінімальна - «-14.1°С»).