Стан навколишнього природного середовища у січні 2017 року

2017-02-07

№ 02

За даними досліджень у січні рівень води в річці Горинь над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,75 м до 192,68 м (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 0.8°С. При середньомісячній витраті води, рівній 9.15 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 24.51 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у січні склала 12.7 м3/сек, мінімальна – 7.15 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 202,02 м до 202,06  м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 4.7°С (максимальна середньодобова –7.6°С, мінімальна – 1.3°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 18.431 км2, об’єм води 99.478 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у січні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
4.65
64.1
17.6
-
-
283.65
4.5
480
106
р. Горинь
7.90
126.3
19.4
-
-
366.0
0
436
89
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.11
2.32
0.048
0.90
0.012
0.010
<0.1
6.72
12.4
р. Горинь
0.20
12.22
0.50
0.27
0.01
0.022
0.19
3.68
12.7
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у січні за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За січень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1.676 млн. м3. Виконано забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води у кількості 1.413 млн. куб. м.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у січні середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0.05мг/м3 (<10.0 % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала <0.02 мг/м3 (<10.0 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 6.40 одиниць. Усього за січень випало 30.9 мм опадів. Середньомісячна температура повітря «-5.0°С» (максимальна середньодобова - «+0.6°С», мінімальна - «-18.2°С»).

Усього за січень випало 30,9 мм. опадів (січень 2015 року – 47,2 мм.; січень 2016 року – 39,3 мм.).