Стан навколишнього природного середовища у червні 2016 року

2016-07-06

№ 07

За даними досліджень у червні рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,85 до 192,79 метра (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 22,4°С. При середньомісячній витраті води, рівній 4,93 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 12,78 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у чернві склала 6,44 м3/сек, мінімальна – 3,56 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 202,35 м до 202,18 м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 25,5°С (максимальна середньодобова –28,7°С, мінімальна – 23,0°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 18,848 км2, об’єм води 103,096 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у червні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
4.5
64.1
15.8
83.5
11.6
265.35
7.5
494
134
р. Горинь
5.2
80.2
14.6
14.5
6.0
274.5
0
330
50.0
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.11
0.72
0.02
0.59
0.013
0.010
<0.1
8.0
7.9
р. Горинь
0.10
2.42
0.20
0.40
0.011
0.015
<0.1
3.84
7.2
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у травні за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За червень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1,51 млн. м3. Забір води з річки Горинь у водоймище-охолоджувач насосною станцією додаткової води не проводився.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у чернві середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0.05мг/м3 (<10.0 % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала <0,02 мг/м3 (<10,0 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 6,8 одиниць. Усього за червень випало 43,9 мм опадів. Середньомісячна температура повітря «+19,7°С» (максимальна середньодобова - «+26,0°С», мінімальна - «+12,6°С»).

За перше півріччя 2016 року загальна кількість опадів склала 215,8 мм. (за  перше півріччя 2015 року – 247,1 мм.).